Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-A Step Forward - Ανοικτό Κέντρο Διαμονής
Κοινωνικη Φροντιδα

A Step Forward - Ανοικτο Κεντρο ΔιαμονηΣ

Το Ανοικτό Κέντρο Διαμονής A Step Forward στοχεύει στην κάλυψη της στεγαστικής ανάγκης για γυναίκες που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες ή/και είναι άστεγες και που είναι εκτεθειμένες σε μεγαλύτερο κίνδυνο εκμετάλλευσης, κακοποίησης και περιθωριοποίησης, με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις αιτουσών ασύλου. Η λειτουργία του A Step Forward είναι συνεχής και αδιάλειπτη (24 ώρες το 24ωρο), προκειμένου να παρέχονται ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης και υποστηρικτικές υπηρεσίες με ολοκληρωμένο τρόπο και σε καθημερινή βάση.

Η δομή είναι δικτυωμένη με το σύνολο των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών της Αθήνας. Στη βάση της κάλυψης του συνόλου των αναγκών των ωφελούμενων ενεργοποιούνται οι συνεργασίες με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων. Μέσα στο υφιστάμενο στεγαστικό πλαίσιο διεκπεραιώνεται επίσης η επίλυση των εκκρεμοτήτων τους σε ό,τι αφορά διοικητικά ζητήματα και θέματα κοινωνικού προσανατολισμού. Παράλληλα, στόχο αποτελεί ταυτόχρονα η ομαλότερη και αποτελεσματικότερη προετοιμασία της ένταξης των ωφελούμενων στην κοινωνία, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων (για παράδειγμα, συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού και κοινωνικής συμβουλευτικής).

Το Ανοικτό Κέντρο Διαμονής λειτουργεί προσφέροντας όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες στις γυναίκες και τα παιδιά τους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν, ώστε να αξιοποιηθεί ο χρόνος παραμονής τους στο Ανοικτό Κέντρο. Η μέγιστη χωρητικότητα ανέρχεται σε 44 μοναδικά ωφελούμενα άτομα.

Ωφελούμενος πληθυσμός

Δεκτές στο πρόγραμμα γίνονται ενήλικες ευάλωτες γυναίκες αιτούσες άσυλο και πρόσφυγες, μόνες και μονογονείς μητέρες με παιδιά (με ανώτατο όριο ηλικίας για τα αγόρια τα 14 έτη). Η αξιολόγηση της ευαλωτότητας πραγματοποιείται βάσει σταθμισμένων κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων και εξατομικευμένης συνέντευξης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  • Προστασία και ασφαλής στέγαση

  • Παροχή βασικών αγαθών και σίτιση

  • Παροχή κοινωνικών / υποστηρικτικών υπηρεσιών και βελτίωση της ποιότητας ζωής των γυναικών που αναζητούν άσυλο στην Ελλάδα και των παιδιών τους

  • Υπηρεσίες Υγείας

  • Παροχή συμβουλευτικής που σχετίζεται με κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα

  • Ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της ένταξης των ωφελούμενων

  • Ψυχολογική υποστήριξη

  • Νομική πληροφόρηση

  • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες

  • Εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-

Αυτό που θα ήθελα να έχω στη ζωή μου είναι ασφάλεια! Θέλω να αισθάνομαι ασφαλής με τους ανθρώπους που έχω γύρω μου, να αισθάνομαι ασφαλής στο χώρο που ζώ αλλά και έξω στο δρόμο.

—R.Μ., μητέρα, πρόσφυγας από το Κονγκό

 

Το έργο “A Step Forward” Ανοικτό Κέντρο Διαμονής για ευάλωτες γυναίκες αιτούσες άσυλο και τα παιδιά τους υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Μετανάστευσης της Ελβετίας, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας και των Γιατρών του Κόσμου, στο προγραμματικό πλαίσιο «Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελβετίας-Ελλάδας 2023-2026» για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων.