Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Γίνε Συνεργάτης

Συμμετεχω Γινε ΣυνεργατηΣ

ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου αναγνωρίζουν τα οφέλη της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με φορείς από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιδιώκουν την συνεργασία σε ένα εύρος θεματικών όπως:

  • Διεκδίκηση και υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων
  • Καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας
  • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας
  • Ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και Κοινωνική Ένταξη 

Στη βάση των Ευρωπαϊκών συνεργασιών (Erasmus+, EU4Health, AMIF, CERV κα), πιστεύουμε στην αξία της καταγραφής και προώθησης Καλών Πρακτικών, στον διαμοιρασμό των γνώσεων και της επαγγελματικής εμπειρίας και στην διαθεματικότητα των δράσεων ως πυλώνες της κοινωνικής αλλαγής.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 

Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετέχουν στην πραγμάτωση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Εταίροι Υλοποίησης αλλά και ως Συντονιστές. Στη διάρκεια των τελευταίων 4 ετών έχουν συμμετάσχει σε δύο προγράμματα IENE 6 & 8 για την ενδυνάμωση οικογενειών προσφύγων με όρους ψυχικής υγείας, σε ένα πρόγραμμα REC (Rights, Equality and Citizens) για την ενδυνάμωση προσφυγικών κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας καθώς και σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ KA2 για την δημιουργία ενός πρακτικού εργαλείου παροχής Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας (PFA) στις σχολικές κοινότητες, ως Συντονιστής προγράμματος.

Εάν σας ενδιαφέρει και εσάς η συνεργασία στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μπορείτε να συμβουλευτείτε την παρακάτω φόρμα για να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι Γιατροί του Κόσμου επικεντρώνουν τις δράσεις τους γύρω από την υποστήριξη των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας, εκείνων που διαβιούν στο περιθώριο της κοινωνίας και βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η Υγεία της Κοινότητας και η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελούν κοινό παρονομαστή των δράσεων των Γιατρών του Κόσμου, είτε αφορούν την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, είτε επιδιώκουν μακροπρόθεσμους στόχους, όπως η Καθολική Πρόσβαση στην Υγεία και η Ανθεκτικότητα των Κοινοτήτων. Σε όλες τις δράσεις μας προωθούμε την ανεκτικότητα και το σεβασμό της διαφορετικότητας. Θεωρούμε τους εαυτούς μας φορείς κοινωνικής αλλαγής που οδηγεί σε θετικό αντίκτυπο για το σύνολο της κοινωνίας.

PARTNER IDENTIFICATION FORM