ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ   
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διαχείριση Πόρων

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ Διαχειριση Πορων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι Γιατροί του Κόσμου είναι ένας διαφανής οργανισμός. Θέλουμε να γνωρίζετε πώς κατανέμουμε τους οικονομικούς πόρους που μας εμπιστεύονται τόσο γενναιόδωρα. Μπορείτε να δείτε τα σημαντικά φορολογικά και οικονομικά μας έγγραφα παρακάτω. Βασική προτεραιότητα δίνεται στη μείωση των εξόδων λειτουργίας των γραφείων, των δαπανών παράστασης και των δαπανών δημοσίων σχέσεων και προβολής, ούτως ώστε όλα τα έσοδα να διατίθενται πραγματικά για τη χρηματοδότηση των αποστολών.

Πηγές χρηματοδότησης των Γιατρών του Κόσμου αποτελούν:

  • Συνδρομές και δωρεές μελών και φίλων τις οργάνωσης: το θεμέλιο της Οργάνωσης. Μέλη και φίλοι της οργάνωσης, απλοί άνθρωποι που στηρίζουν το έργο μας καθημερινά.
  • Χορηγίες Εταιρειών και Ιδρυμάτων: αναζητούμε χορηγούς μεταξύ εταιρειών και ιδρυμάτων, που θα μας βοηθήσουν στα νέα σημαντικά προγράμματα μας στην Ελλάδα.
  • Ταμεία της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, Κρατικών και Διεθνών Οργανισμών: από εκεί κυρίως προέρχονται οι πόροι μας για τις αποστολές στο εξωτερικό.
  • Κληροδοτήματα: αποτελούν στόχο και αναγκαιότητα. Η εξασφάλιση τους θα βοηθήσει ώστε να καλύπτονται τα ετήσια λειτουργικά έξοδα.

Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας: 601645244687-08

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2022