Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Θέσεις Εργασίας

Συμμετεχω ΘεσειΣ ΕργασιαΣ

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διαμεσολαβητή/τριας
Διαμεσολαβητη/τριαΣ
06.10.2023
Παράταση ημερομηνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διαμεσολαβητών/τριων στο πλαίσιο του έργου Rom-boost έως και τις 13.10.2023
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ψυχολόγος
ΨυχολογοΣ
04.10.2023
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση Ψυχολόγου στο Υπνωτήριο Αστέγων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ψυχολόγος
ΨυχολογοΣ
29.09.2023
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση Ψυχολόγου στο Υπνωτήριο Αστέγων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διαμεσολαβητής/τρια
ΔιαμεσολαβητηΣ/τρια
26.09.2023
Δύο νέες θέσεις εργασίας ειδικότητας “Διαμεσολαβητή/τριας” ορισμένου χρόνου στην Αθήνα
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ψυχολόγος
ΨυχολογοΣ
15.09.2023
Θέση εργασία Ψυχολόγου για τη δομή των ΓτΚ "Υπνωτήριο Αστέγων" στο Δήμο Αθηναίων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ
02.08.2023
Ορθή Επανάληψη – Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης για τη θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ
31.07.2023
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στο Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ στο Δήμο Αθηναίων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Προσωπικό Πολυϊατρείου
Προσωπικο Πολυϊατρειου
28.07.2023
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικό Προσωπικό
Ιατρικο Προσωπικο
28.07.2023
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Ιατρών στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης των ΓτΚ
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ
26.07.2023
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Κοινωνικού Λειτουργού στο Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικό Προσωπικό
Ιατρικο Προσωπικο
24.07.2023
Ορθή Επανάληψη – Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ιατρών στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Προσωπικό Πολυϊατρείου
Προσωπικο Πολυϊατρειου
21.07.2023
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικό Προσωπικό
Ιατρικο Προσωπικο
21.07.2023
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ιατρών στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης των ΓτΚ
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διοικητικός Υπάλληλος
ΔιοικητικοΣ ΥπαλληλοΣ
13.07.2023
Ορθή Επανάληψη – Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης για τη θέση εργασίας στο Υπνωτήριο Αστέγων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ
11.07.2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στη δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων