Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Θέσεις Εργασίας

Συμμετεχω ΘεσειΣ ΕργασιαΣ

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικός Συντονιστής
ΙατρικοΣ ΣυντονιστηΣ
21.06.2024
Ορθή επανάληψη πρόσκλησης για την πρόσληψη Ιατρικού Συντονιστή με ιδιότητα Νοσηλευτή-τριας/Μαίας. Αιτήσεις μέχρι 30.06.2024
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 'Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 'Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
11.06.2024
Τελικός Πίνακας Κατάταξης της θέσης Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου ή Ιατρού Άνευ Ειδικότητας στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο των ΓτΚ στη Θεσσαλονίκη.
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ‘Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ‘Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
04.06.2024
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης της θέσης Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου ή Ιατρού Άνευ Ειδικότητας στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο των ΓτΚ στη Θεσσαλονίκη.
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικός Συντονιστής
ΙατρικοΣ ΣυντονιστηΣ
31.05.2024
Νέα θέση εργασίας Ιατρικού Συντονιστή με ιδιότητα Νοσηλευτή-τριας/Μαίας, με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικού συνεργάτη με έδρα την Αθήνα
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικός Συντονιστής
ΙατρικοΣ ΣυντονιστηΣ
31.05.2024
Νέα θέση εργασίας Ιατρικού Συντονιστή με ιδιότητα Ιατρού, με σύμβαση ανάθεσης έργου εξωτερικού συνεργάτη με έδρα την Αθήνα.
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 'Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 'Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
14.05.2024
Νέα θέση εργασίας Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου ή Ιατρού Άνευ Ειδικότητας στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο των ΓτΚ στη Θεσσαλονίκη. Αιτήσεις μέχρι 29.05.2024
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-HR Officer
HR Officer
01.04.2024
Νέα θέση εργασίας HR Officer, ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με έδρα την Αθήνα. Εκδήλωση ενδιαφέροντος έως τις 19 Απριλίου 2024.
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Νοσηλευτής/τρια ή Βοηθός Νοσηλευτή
ΝοσηλευτηΣ/τρια η ΒοηθοΣ Νοσηλευτη
26.03.2024
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης για την Επιλογή Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή στο Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης των ΓτΚ
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Νοσηλευτής/τρια ή Βοηθός Νοσηλευτή
ΝοσηλευτηΣ/τρια η ΒοηθοΣ Νοσηλευτη
19.03.2024
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για την Επιλογή Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή στο Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης των ΓτΚ
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Γενικός Ιατρός/Παθολόγος/Καρδιολόγος
ΓενικοΣ ΙατροΣ/ΠαθολογοΣ/ΚαρδιολογοΣ
11.03.2024
Παράταση ημερομηνίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Γενικού Ιατρού/Παθολόγου/Καρδιολόγου έως τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024.
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Νοσηλευτής/τρια ή Βοηθός Νοσηλευτή
ΝοσηλευτηΣ/τρια η ΒοηθοΣ Νοσηλευτη
27.02.2024
Νέα θέση εργασία Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο των ΓτΚ στη Θεσσαλονίκη. Αιτήσεις μέχρι την 13.03.2024
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Γενικός Ιατρός/Παθολόγος/Καρδιολόγος
ΓενικοΣ ΙατροΣ/ΠαθολογοΣ/ΚαρδιολογοΣ
14.02.2024
Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο Στρατώνι, Ολυμπιάδας και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη, στο Νομό Χαλκιδικής.
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Fundraising & Communications Officer
Fundraising & Communications Officer
09.02.2024
Νέα θέση εργασίας για Fundraising & Communications Officer για στελέχωση του Τμήματος Επικοινωνίας με έδρα την Αθήνα
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Νοσηλευτής/τρια ‘Η Βοηθός Νοσηλευτή
ΝοσηλευτηΣ/τρια ‘Η ΒοηθοΣ Νοσηλευτη
06.02.2024
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης για την Επιλογή Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή στη Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων των ΓτΚ
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Νοσηλευτής/τρια 'Η Βοηθός Νοσηλευτή
ΝοσηλευτηΣ/τρια 'Η ΒοηθοΣ Νοσηλευτη
31.01.2024
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για την Επιλογή Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή στη Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων των ΓτΚ