Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Θέσεις Εργασίας

Συμμετεχω ΘεσειΣ ΕργασιαΣ

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ψυχολόγος
ΨυχολογοΣ
15.09.2023
Θέση εργασία Ψυχολόγου για τη δομή των ΓτΚ "Υπνωτήριο Αστέγων" στο Δήμο Αθηναίων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ
02.08.2023
Ορθή Επανάληψη – Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης για τη θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ
31.07.2023
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στο Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ στο Δήμο Αθηναίων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Προσωπικό Πολυϊατρείου
Προσωπικο Πολυϊατρειου
28.07.2023
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικό Προσωπικό
Ιατρικο Προσωπικο
28.07.2023
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Ιατρών στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης των ΓτΚ
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ
26.07.2023
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Κοινωνικού Λειτουργού στο Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικό Προσωπικό
Ιατρικο Προσωπικο
24.07.2023
Ορθή Επανάληψη – Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ιατρών στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Προσωπικό Πολυϊατρείου
Προσωπικο Πολυϊατρειου
21.07.2023
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικό Προσωπικό
Ιατρικο Προσωπικο
21.07.2023
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ιατρών στο Κοινωνικό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης των ΓτΚ
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διοικητικός Υπάλληλος
ΔιοικητικοΣ ΥπαλληλοΣ
13.07.2023
Ορθή Επανάληψη – Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης για τη θέση εργασίας στο Υπνωτήριο Αστέγων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ
11.07.2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στη δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διοικητικός Υπάλληλος
ΔιοικητικοΣ ΥπαλληλοΣ
10.07.2023
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση Διοικητικού Υπαλλήλου στο Υπνωτήριο Αστέγων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διοικητικός Υπάλληλος
ΔιοικητικοΣ ΥπαλληλοΣ
05.07.2023
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση Διοικητικού Υπαλλήλου στο Υπνωτήριο Αστέγων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Προσωπικό Πολυϊατρείου
Προσωπικο Πολυϊατρειου
29.06.2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού στη δομή Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικό Προσωπικό
Ιατρικο Προσωπικο
29.06.2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού στη δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των ΓτΚ στη Θεσσαλονίκη