Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Θέσεις Εργασίας

Συμμετεχω ΘεσειΣ ΕργασιαΣ

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ
11.07.2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού στη δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διοικητικός Υπάλληλος
ΔιοικητικοΣ ΥπαλληλοΣ
10.07.2023
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση Διοικητικού Υπαλλήλου στο Υπνωτήριο Αστέγων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διοικητικός Υπάλληλος
ΔιοικητικοΣ ΥπαλληλοΣ
05.07.2023
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση Διοικητικού Υπαλλήλου στο Υπνωτήριο Αστέγων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Προσωπικό Πολυϊατρείου
Προσωπικο Πολυϊατρειου
29.06.2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Προσωπικού στη δομή Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατρικό Προσωπικό
Ιατρικο Προσωπικο
29.06.2023
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού στη δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των ΓτΚ στη Θεσσαλονίκη
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διοικητικός Υπάλληλος
ΔιοικητικοΣ ΥπαλληλοΣ
16.06.2023
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διοικητικού Υπαλλήλου στη δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Κοινωνικός Λειτουργός
ΚοινωνικοΣ ΛειτουργοΣ
21.04.2023
Θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στην Αθήνα για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Τεχνικός υποστήριξης Η/Υ
ΤεχνικοΣ υποστηριξηΣ Η/Υ
24.02.2023
Νέα Θέση εργασίας Τεχνικός υποστήριξης Η/Υ- IT Support με έδρα την Αθήνα, για πλήρη πενθήμερη απασχόληση
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Καθαριστής/τρια
ΚαθαριστηΣ/τρια
03.01.2023
Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση Καθαριστή/στριας στο Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ στο Δήμο Αθηναίων
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Καθαριστής/τρια
ΚαθαριστηΣ/τρια
28.12.2022
Δημοσίευση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη θέση Καθαριστή/στριας στο Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Καθαριστής/στρια
ΚαθαριστηΣ/στρια
15.12.2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Καθαριτή/στριας στο Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ στο Δήμο Αθηναίων