ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ   
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Το Διεθνές Δίκτυο των ΓτΚ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ Το ΔιεθνεΣ Δικτυο των ΓτΚ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Το Διεθνές Δίκτυο των Γιατρών του Κόσμου αποτελείται από 17 ανεξάρτητες ενώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που εργάζονται σε εγχώρια και διεθνή προγράμματα. Παρέχοντας περίθαλψη, μαρτυρία και υποστήριξη για κοινωνικών αλλαγή, οι ΓτΚ αγωνίζονται για το καθολικό δικαίωμα στην υγεία και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με περισσότερα από 400 καινοτόμα προγράμματα και πρωτοβουλίες σε πάνω από 70 χώρες, δίνουμε τη δυνατότητα σε ευάλωτους ανθρώπους και κοινότητες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας και αγωνιζόμαστε για την καθολική πρόσβαση σε υγειονομικής περίθαλψης.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το Διεθνές Δίκτυο των Γιατρών του Κόσμου μοιράζεται ένα κοινό όραμα: έναν κόσμο όπου δεν θα υπάρχει πλέον κανένα εμπόδιο στην υγεία και όπου η υγεία θα αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Όχι μόνο για την παροχή ιατρικής βοήθειας, αλλά και για την τεκμηρίωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημόσια καταγγελία των καταχρήσεων – αυτή είναι η διπλή αρχή με βάση την οποία υποστηρίζουμε τους ανθρώπους στην υλοποίηση του δικαιώματός τους στην πρόσβαση της ιατρικής φροντίδας.

ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ
Ως παγκόσμιο κίνημα εθελοντών και εργαζομένων, παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες και γινόμαστε μάρτυρες. Με δύναμη από την ποικιλομορφία μας, υποστηρίζουμε ευάλωτους ανθρώπους στην κοινωνική αλλαγή.

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που εξυπηρετούμε μπορούν να είναι φορείς αλλαγής στο δρόμο για την υγεία τους. Με τους εταίρους μας, επιδιώκουμε να τους υποστηρίξουμε να αναλάβουν δράση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Πιστεύουμε ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι το μέσο για την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την αλληλεγγύη.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Είμαστε ανεξάρτητοι από όλες τις πολιτικές, θρησκευτικές και οικονομικές αρχές και συμφέροντα.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Επιδιώκουμε ισορροπία μεταξύ των εθνικών και διεθνών δράσεων μας, μεταξύ των προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης και των μακροπρόθεσμων, μεταξύ των ιατρικών και των κοινών γνώσεων και μεταξύ της δημόσιας χρηματοδότησης και των ιδιωτικών δωρεών.

452
Προγραμματα σε ολο τον κοσμο
76
ΧωρεΣ στιΣ οποιεΣ εργαζομαστε
>11Μ
Ανθρωποι που λαμβανουν φροντιδα
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τα μέλη του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου ενώθηκαν για να ενισχύσουν τη διεθνή διακυβέρνηση της οργάνωσης και να συμφωνήσουν όρους και δομές για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των τμημάτων (που αναφέρονται επίσης ως μέλη). Στην παρούσα συμφωνία έχουμε καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαζόμαστε. Αυτή η νέα συμφωνία δείχνει τη δέσμευση που έχουν όλα τα επιμέρους τμήματα μεταξύ τους για την οικοδόμηση αυτού του Διεθνούς Δικτύου.

Η συμφωνία του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ ισχύει για όλα τα τμήματα, ανά πάσα στιγμή. Αυτή η συμφωνία καθορίζει τους κανόνες, τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ. Ως εκ τούτου, όλα τα τμήματα υποχρεούνται να υπογράψουν αυτό το έγγραφο.

Τα 17 Μελη του ΔιεθνουΣ Δικτυου