Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Υπνωτήριο Αστέγων
Κοινωνικη Φροντιδα

Υπνωτηριο Αστεγων

Το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στο Δήμο Αθηναίων λειτουργεί καθημερινά με στόχο την κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και με απώτερο σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων ψυχοκοινωνικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης στέγασης που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και διασύνδεσης με άλλες υποστηρικτικές  υπηρεσίες και προγράμματα.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Μέσω της λειτουργίας του Υπνωτηρίου Αστέγων, οι Γιατροί του Κόσμου επιδιώκουν:

 • Την άμεση παροχή βασικών αγαθών, υποστηρικτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων ατόμων.
 • Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η δομή μπορεί να εξυπηρετήσει 55 ωφελούμενους ημερησίως και προσφέρει στέγαση σε άνδρες και γυναίκες (μεικτό υπνωτήριο) άνω των 18 ετών, σε διακριτούς χώρους. Η διαμονή γίνεται σε κοινούς χώρους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστής στέγασης ατόμων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Για την υποστήριξη των άστεγων ατόμων, κατά τη διάρκεια της στέγασής τους στο Υπνωτήριο, παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ασφαλής διανυκτέρευση
 • Ατομική υγιεινή και καθαριότητα
 • Ζεστά λουτρά
 • Διανομή προϊόντων ατομικής υγιεινής
 • Πλύσιμο – στέγνωμα ρούχων
 • Διανομή καθαρών νέων ειδών ένδυσης/υπόδησης
 • Διανομή μικρών γευμάτων (σνακ) και ζεστών ροφημάτων (καφέ, τσάι),
 • Παροχή κοινωνικής συμβουλευτικής
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Ενημέρωση σχετικά με κοινωνικά δικαιώματα
 • Διασύνδεση και παραπομπή σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, δομές υγείας, οργανώσεις δωρεάν παροχής νομικής συνδρομής, άλλα υποστηρικτικά δίκτυα
 • Παροχή φροντίδας υγείας και ιατρική παρακολούθηση μέσω του Ανοιχτού Πολυϊατρείου των ΓτΚ
 • Ενέργειες ένταξης σε άλλες δομές φιλοξενίας και προγράμματα του ΟΠΕΚΑ
 • Ενέργειες κοινωνικής ένταξης (επανασύνδεση με συγγενικό / υποστηρικτικό περιβάλλον, εύρεση εργασίας – συμπλήρωση βιογραφικού, ένταξη σε εκπαιδευτικά – επιμορφωτικά προγράμματα)

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 

Εξυπηρετούμενοι της δομής του Υπνωτηρίου είναι τα άστεγα άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στα άστεγα άτομα περιλαμβάνονται ιδίως εκείνοι που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, εκείνοι που διαμένουν προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και εκείνοι που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ

Αιτήματα στέγασης υποβάλλονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, άλλους φορείς, τις ομάδες παρέμβασης στο δρόμο (Street Work) ή και ατομικά. Όλα τα αιτήματα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο την ευαλωτότητα των αιτούντων όπου αυτό είναι αναγκαίο και με διασφάλιση της διαφάνειας στην επιλογή των ωφελούμενων.

Υποβολή αιτημάτων γίνεται ηλεκτρονικά στο email: pss.nightshelter@mdmgreece.gr 

Προγραμματισμός ραντεβού γίνεται τηλεφωνικά στο 210.52.46.920 ή και στο 210.32.13.150

 

Η Πράξη «Συνέχιση Λειτουργίας Δομής Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων: Υπνωτήριο Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002269 στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (EKT+).