Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Υπνωτήριο Αστέγων
Κοινωνικη Φροντιδα

Υπνωτηριο Αστεγων

Το Υπνωτήριο Αστέγων των ΓτΚ στο Δήμο Αθηναίων λειτουργεί με συγχρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ & ΠΕΣΚΕ) για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Το έργο με τίτλο «Υπνωτήριο» αναφέρεται στη λειτουργία Υπνωτηρίου Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου για εκείνο το μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τη βασική ανάγκη στέγασης.

Ειδικότερα, τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  • Η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων.
  • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ

Φιλοξενούμενοι του Υπνωτηρίου είναι οι άστεγοι που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, οι οποίοι στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα. 

Το Υπνωτήριο Αστέγων λειτουργεί καθημερινά και προσφέρει διανυκτέρευση σε τουλάχιστον 50 αστέγους ανά ημέρα. Η Κοινωνική Δομή έχει στελεχωθεί από διοικητικούς υπαλλήλους, άτομα προσωπικό καθαριότητας και κοινωνικό λειτουργό.  Στα φιλοξενούμενα άτομα του υπνωτηρίου παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, σε συνεργασία με ένα οργανωμένο δίκτυο κρατικών υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Το έργο με τίτλο «Υπνωτήριο» της Πράξης «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Υπνωτήριο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.