Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Εκπαίδευση σε πρόσφυγες στο Σχιστό
Νεα - 21.02.2024

Εκπαιδευση σε προσφυγεΣ στο Σχιστο

Με Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε μωρά και ενήλικες, αντιμετώπιση ελαφρών τραυματισμών και εκπαίδευση στις βασικές πρώτες βοήθειες και την σωματική υγιεινή ολοκληρώθηκε η πρώτη εκπαίδευση σε πρόσφυγες που διαμένουν στη δομή αιτούντων ασύλου στο Σχιστό, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας “Βοήθεια στο σπίτι”.

Η εκπαίδευση σε πρόσφυγες πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και των Γιατρών του Κόσμου, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του πρώτου ευρωπαϊκού προγράμματος εκπαίδευσης προσφύγων στις έκτακτες ανάγκες υγείας.

Η δομή του Σχιστού, όπου διαβιούν οι περισσότεροι ευάλωτοι αιτούντες άσυλο στη χώρα, διαθέτει πλέον 37 εκπαιδευμένους πρόσφυγες (19 γυναίκες, 17 άνδρες και 3 εξαιρετικά ευάλωτους) που είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να συμβάλουν στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, παραδόθηκαν στον διοικητή υλικά χρήσιμα για το ιατρείο της δομής.

Οι ΓτΚ εργάζονται “μαζί με” και όχι “για” τους ευάλωτους πληθυσμούς που εξυπηρετούν σε μια κοινή πορεία εύρεσης λύσεων και καλυτέρευσης της καθημερινότητάς τους. Στον άξονα αυτό, οι ΓτΚ προγραμματίζουν και διερευνούν νέες, καινοτόμες ιδέες και προγράμματα που ενδυναμώνουν τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους στοχεύοντας στη μείωση των διακοινοτικών εντάσεων, στην γεφύρωση των διαφορών, στην ένταξη και στη συμπερίληψη.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU