Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Φροντίδα για όλους
Προσβαση στην Υγεια

Φροντιδα για ολουΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σκοπός του προγράμματος Φροντίδα για όλους, είναι η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη υγείας στον γενικό πληθυσμό και η παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η αγωγή υγείας στις τοπικές κοινότητες καθώς και η διασύνδεση και η παραπομπή στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος, μέσα από την καθημερινή εμπειρία τους και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, έχουν παρατηρήσει μια δραματική αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες βασικής και πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην επαρχία. Οι κάτοικοι απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών, τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής χώρας – ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες – έχουν μειωμένη πρόσβαση σε δομές υγείας (νοσοκομεία και κέντρα υγείας) είτε λόγω μεγάλων αποστάσεων που πρέπει να διανύσουν είτε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που αποκλείουν τη μετακίνησή τους.

Ταυτόχρονα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας εμφανίζει παθογένειες και δυσκολίες που έχουν ως εκ τούτου δημιουργήσει κενά στην καθολική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Μέρος των αδυναμιών αυτών οφείλονται στην χρηματοοικονομική κρίση της χώρας, με επακόλουθα τη μείωση του εισοδήματος, την αύξηση της ανεργίας αλλά και τη μείωση των δαπανών υγείας.

Με τις εξοπλισμένες Κινητές Ιατρικές Μονάδες, οι Γιατροί του Κόσμου ταξιδεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και πραγματοποιούν ιατρικούς ελέγχους στους κατοίκους των περιοχών.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Η ομάδα του προγράμματος Φροντίδα για Όλους αποτελείται από γενικό ιατρό ενώ πλαισιώνεται από μία εκ των ακολούθων ιατρικών ειδικοτήτων: καρδιολόγο, γυναικολόγο, ορθοπεδικό ή/και οφθαλμίατρο. Η ομάδα συμπεριλαμβάνει το απαιτούμενο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Μέσα από την υλοποίηση των αποστολών καλύπτονται οι ιατρικές ανάγκες του γενικού πληθυσμού αλλά και χρονίως πασχόντων, με προτεραιότητα στους κοινωνικά πιο ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων και ανασφάλιστων πολιτών. Οι ειδικότητες που συμμετέχουν στις αποστολές ανανεώνονται βάσει των αναγκών των κατοίκων στις εν λόγω περιοχές και του προγραμματισμού. Στο πλαίσιο της δράσης, καλύπτεται επίσης και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των ωφελουμένων της περιοχής, ενώ δίνεται η δυνατότητα διευκόλυνσης γενικών και εξειδικευμένων μικροβιολογικών εξετάσεων των ωφελουμένων με παραπομπές σε μικροβιολογικό κέντρο.

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-

ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

  • Έγκαιρη Διάγνωση και Πρόληψη Υγείας στο γενικό πληθυσμό
  • Παροχή ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών
  • Ευαισθητοποίηση και αγωγή υγείας στη σχολική κοινότητα
  • Διασύνδεση και παραπομπή στο δημόσιο σύστημα υγείας
  • Επείγουσα Φαρμακευτική κάλυψη
  • Πρόληψη και Έλεγχος μετάδοσης της Covid-19