Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Γυναίκα και Παιδί
Προσβαση στην Υγεια

Γυναικα και Παιδι

Οι ΓτΚ συνεχίζουν την πρωτοβουλία “Γυναίκα και Παιδί” ενισχύοντας τις δράσεις πρόληψης υγείας, ευαισθητοποίησης και προώθησης γονεϊκών δεξιοτήτων

Η επιστημονική ομάδα του Ανοικτού Πολυϊατρείου Αθήνας, με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και εθελοντές, συνεργάζεται για την βέλτιστη υποστήριξη των ωφελούμενων σε ένα ολιστικό πλαίσιο υποστήριξης, με παιδιατρική και γυναικολογική κλινική, καθώς και με διαθέσιμη κοινωνική υπηρεσία. Σκοπός είναι τόσο η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακευτικής κάλυψης, των ιατρικών αναλωσίμων και ιατρικών εξετάσεων. Παράλληλα, στις πολύ ευάλωτες περιπτώσεις δίνεται και τακτική υλική βοήθεια (μωρομάντηλα, πάνες, kit ατομικής υγιεινής για γυναίκες).

Παράλληλα, για την ενίσχυση των γονεϊκών δεξιοτήτων και της πρόληψης υγείας μητέρων σε λοχεία και των νεογνών και βρεφών, οι Γιατροί του Κόσμου εμπλουτίζουν τις δράσεις τους με ομαδικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης αλλά και με εξατομικευμένη συμβουλευτική σε νέες μητέρες, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των ψυχοικοινωνικών κινδύνων.

Γι’ αυτό τον λόγο, από τον Δεκέμβριο του 2023, οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναβαθμίσει την διαθέσιμη γυναικολογική κλινική με ειδικό εξοπλισμό εμβρυολογίας και με την εξασφάλιση σταθερούς εθελοντικής παρουσίας γυναικολόγου και ειδικού εμβρυολόγου, καθώς και μαίας. Κατά τα τελευταία δύο έτη, έχουν εξυπηρετηθεί τα αιτήματα 887 μοναδικών ατόμων γυναικών ενώ 300 περιπτώσεις εξ αυτών αφορούσαν γυναίκες σε λοχεία ή νέες μητέρες.

Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο των τελευταίων η παιδιατρική κλινική που παρακολουθεί περιστατικά μεταξύ των ηλικιών 0 – 16 ετών, έχει καταγράψει 4.133 επισκέψεις για κλινική εξέταση και περισσότερους από 2.563 μοναδικά άτομα.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι ΓτΚ συνεργάζονται με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Έλενα Βενιζέλου – Αλεξάνδρα» και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για ευάλωτες μητέρες, βρέφη και παιδιά, ενώ παράλληλα διαθέτουν την δυνατότητα διεξαγωγής δωρεάν για τους ωφελούμενους τους, αιματολογικών και άλλων εργαστηριακών εξετάσεων, σε συνεργασία με ειδικό Μικροβιολογικό εργαστήριο.

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του 2023 για τα συστήματα υγείας ανά χώρα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, φαίνεται ότι τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια έχουν επηρεάσει αρνητικά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και το επίπεδο της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι συνεχιζόμενες περικοπές στον τομέα της υγείας είναι ένα μέτρο που όχι μόνο δεν συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης της οικονομίας της χώρας, αλλά αντίθετα, προκαλεί αυξήσεις στις ανισότητες της υγείας, με αποτέλεσμα την μειωμένη οικονομική και κοινωνική παραγωγικότητα, ενώ οδηγεί σε αύξηση του κόστους που οφείλουν να καλύψουν τα νοικοκυριά.

Οι κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας στην Ελλάδα (1.874€) εξακολουθούν να βρίσκονται στο ήμισυ από τον μέσο όρο της ΕΕ. Οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν την βασική πηγή χρηματοδότησης (62%), αλλά παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται σε 81%. Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από άμεσα από τα νοικοκυριά, κυρίως με τη μορφή συμμετοχών για φάρμακα και άμεσων πληρωμές για υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο κρατικό πακέτο παροχών.

Κατά τα τελευταία δύο έτη, η Ελλάδα κλήθηκε να ανταποκριθεί σε επείγουσες καταστάσεις κάλυψης αναγκών στο εσωτερικό της χώρας, εξαιτίας τόσο φαινομένων φυσικών καταστροφών: πυρκαγιές κατά τα καλοκαίρια 2022 και 2023, οι πλημμύρες στη Θεσσαλία τον Σεπτέμβριο 2023, όσο και εξαιτίας της μαζικής υποδοχής προσφύγων από την Ουκρανία, από τον Μάρτιο του 2022 κι έπειτα. Παράλληλα, παρά μία σχετική μείωση των προσφυγικών ρευμάτων στα νησιά και τον Έβρο το 2022, από τα μέσα του 2023 έως και σήμερα, οι αριθμοί έχουν αυξηθεί ξανά, με έναν μέσο όρο 100 νέων αφίξεων ημερησίως, μεγάλο ποσοστό εκ των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά και Ασυνόδευτοι Ανήλικοι.

Ο ευάλωτος πληθυσμός, ανεξαρτήτως της προέλευσης του, τείνει να συγκεντρώνεται στα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, όπου δύναται να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως. Το Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου, μέσα από την απρόσκοπτη και διαρκή λειτουργία του εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμών θέτοντας ως προτεραιότητα την μητέρα και το παιδί, όντας ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο περιθωριοποίησης, εκμετάλλευσης και παραμέλησης της υγείας τους.

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΥΦΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΠΙΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΣΤΟΧΟ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά τη διετία 2022 – 2023, οι Γιατροί του Κόσμου συνέχισαν τις δράσεις του προγράμματος «Γυναίκα και Παιδί», καλύπτοντας τα απαραίτητα κόστη με ίδιους πόρους της Οργάνωσης, για την στήριξη σε γυναίκες και παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

Μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται η υφιστάμενη δράση για προαγωγή της ανάγκης δωρεάν πρόσβασης στην υγεία και την περίθαλψη των εγκύων, των νέων μητέρων καθώς και των βρεφών και νηπίων. Οι Γιατροί του Κόσμου μέσω του παιδιατρικού τους τμήματος, δραστηριοποιούνται και απευθύνονται πρώτα και κύρια στα μικρά απροστάτευτα παιδιά, τα περισσότερα από μονογονεϊκές ή και πολύτεκνες οικογένειες, που βιώνουν δύσκολες συνθήκες καθημερινής διαβίωσης και πολλές φορές με περιορισμένη πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει υγειονομική περίθαλψη σε εγκύους και νεογνά που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που διαβιούν στην περιοχή της Αθήνας, μέσα από το Ανοιχτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος ενισχύονται οικογένειες που έχουν ανάγκη με είδη βρεφικής φροντίδας και είδη ατομική υγιεινής για τις μητέρες, με τη μορφή παροχής σε είδος.

887
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΈΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.563
ΠΑΙΔΙΑ & ΒΡΕΦΗ
ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2.400
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
300
ΕΓΚΥΕΣ 'H ΝΕΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ
ΕΛΑΒΑΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
4.163
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
2.669
ΕΜΒΟΛΙΑ
ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ
2.000
ΔΙΑΝΟΜΗ BABY-KITS
ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ