Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Υπηρεσίες Υγείας στο ΚΥΤ Λέσβου
Προσβαση στην Υγεια

ΥπηρεσιεΣ ΥγειαΣ στο ΚΥΤ Λεσβου

Η παρατεταμένη παραμονή των προσφύγων και των μεταναστών στο ΚΥΤ Λέσβου στο Μαυροβούνι τονίζει το πρόβλημα της έγκαιρης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για έναν πληθυσμό που είναι ιδιαίτερα ευάλωτος, ιδίως στις ομάδες των παιδιών, των γυναικών και των επιζώντων βίας.

Το πρόγραμμα των Γιατρών του Κόσμου αποσκοπεί στη διασφάλιση της πρόσβασης σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τους πολίτες τρίτων χωρών που φθάνουν στο νησί της Λέσβου και ακολουθούν τη διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης στο ΚΥΤ Λέσβου. Συγκεκριμένα, το έργο προάγει το δικαίωμα στην υγεία των μετακινούμενων ατόμων με τη διατήρηση και αύξηση της πρόσβασης σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων (SRHR) και παιδιατρικών υπηρεσιών σε ευάλωτες γυναίκες, βρέφη και παιδιά πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργίας ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο υφιστάμενο σύστημα συντονισμού εντός του ΚΥΤ Λέσβου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τους εταίρους της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Διασύνδεση με υπηρεσίες

Παράλληλα, οι Γιατροί του Κόσμου εκτός από την έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπρέπεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσπαθούν να στηρίξουν τους ωφελούμενους που διαμένουν στο ΚΥΤ Λέσβου, με όλους τους δυνατούς τρόπους. Για το λόγο αυτό, γίνεται διασύνδεσή τους με άλλα έργα της οργάνωσης -όπως δομές φιλοξενίας για ευάλωτες γυναίκες, έργα έκτακτης ανάγκης για τις πιο ευάλωτες περιπτώσεις κ.ά.- και με την παραπομπή τους σε άλλους φορείς αυξάνοντας έτσι τις συνέργειες και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Τέλος, το πρόγραμμα αναμένεται να έχει σημαντικό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο όσον αφορά την ποιότητα ζωής των δικαιούχων του και την προώθηση του δικαιώματος πρόσβασης σε ανθρωπιστικές υπηρεσίες για όλους.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Υπηρεσίες Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας
  • Παροχή παιδικής φροντίδας – παιδιατρικές υπηρεσίες
  • Δράσεις προαγωγής της υγείας
  • Πολιτισμική διαμεσολάβηση & κατάλληλη διαχείριση