Δελτια τυπου - 09.09.2022

Νεα χρηματοδοτηση απο το Active citizens fund

Για την ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ανακοινώνουν την έναρξη του έργου «ΘΕΟ.ΡΟ / Θέσπιση Οριζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού Πλάνου 2022-2025» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund που είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants , στο πλαίσιο της 7ης Ανοικτής Πρόσκλησης για «Οργανωτικές επιχορηγήσεις για τη στήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών». Αξίζει να σημειωθεί πως η επιχορήγηση συνολικού ύψους 150.000,00 €, αφορά την υλοποίηση δράσεων με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό των ΓτΚ και όχι δράσεις στο πλαίσιο έργων με συγκεκριμένη θεματική εστίαση.

Η υλοποίηση του έργου ΘΕΟ.ΡΟ δίνει τη δυνατότητα στους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας για περαιτέρω ανάπτυξη, μέσω του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης εργαλείων διακυβέρνησης και ανταπόκρισης στις αυξανόμενες ανάγκες, θωρακίζοντας τις υψηλής ποιότητας παρεμβάσεις στο επίπεδο της κοινότητας, στην καινοτομία και την επένδυση στους ανθρώπους. Η Γενική Διευθύντρια των ΓτΚ Ελλάδας, κ. Ευγενία Θάνου δήλωσε «Καλωσορίζουμε τη νέα αυτή συνεργασία που μας δίνει τη δυνατότητα να οραματιστούμε και να εξελιχθούμε. Άλλωστε, οι Γιατροί του Κόσμου, εργάζονται όχι μόνο για να προσφέρουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες, αλλά για να προκαλέσουν μια άμεση και πραγματική αλλαγή.»

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας, μέσω των δράσεων του έργου ΘΕΟ.ΡΟ, στοχεύουν στην επίτευξη των παρακάτω αποτελεσμάτων:

  • Την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, βοηθώντας πολίτες και οργανισμούς ώστε να δραστηριοποιηθούν στην πόλη, στο χώρο εργασίας και αλλού.
  • Την ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών με τη ενεργή διεκδίκηση και προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω συμμετοχών σε δίκτυα, στοχευμένων δράσεων και συνεργασιών.
  • Την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμησης της έμφυλης βίας, δίνοντας έμφαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα.
  • Την ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας νέα προγράμματα για την καλυτέρευση της καθημερινότητάς τους.
  • Την ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών με ανάπτυξη νέων συνεργασιών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικοσύστημα, όπου οι πόροι συρρικνώνονται.

ΘΕΟ.ΡΟ.

Το όνομα του έργου ΘΕΟ.ΡΟ. (Θέσπιση Οριζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού Πλάνου 2022-2025) προέρχεται από τα αρχικά του ονόματος του Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ, αποτίνοντας φόρο τιμής στον ιδρυτή των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου 2021.

Το έργο ΘΕΟ.ΡΟ. υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr