Δελτια τυπου - 30.04.2024

Rom-boost: Audiobook ΕκπαιδευσηΣ στα Ρομανι

ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΓΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΟΜΑ

Με την παράδοση στη γλώσσα Ρομανί του “Rom-boost – Audiobook Εκπαίδευσης” έφτασε την Τρίτη 30 Απριλίου στην επιτυχή ολοκλήρωσή του το έργο “Rom-boost – Επιμορφωτικές δράσεις σε κοινότητες Ρομά”. Ένα έργο που υλοποίησαν οι Γιατροί του Κόσμου με αφετηρία τον Σεπτέμβριο του 2023 στους Δήμους της Αθήνας, των Σπατών και της Παλλήνης-Γέρακα με χρηματοδότηση από τα ΕΕΑ Grants, μέσω του προγράμματος Active citizens fund, και με διαχειριστή επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Οι εκπαιδευτικές παρουσιάσεις των σεμιναρίων ενδυνάμωσης κοινοτήτων Ρομά που πραγματοποίησαν οι Γιατροί του Κόσμου στο πλαίσιο του προγράμματος “Rom-boost” διατίθενται ελεύθερα, μέσω της ιστοσελίδας mdmgreece.gr, σε μορφή ηχητικού βιβλίου (audiobook) στη γλώσσα Ρομανί, προσφέροντας έτσι ένα πολύτιμο αλλά και προσιτό εργαλείο εγγραμματισμού στις κοινότητες των Ρομά, ιδίως σε άτομα με προβλήματα εγγραμματισμού στην ελληνική γλώσσα.

Απαντώντας θετικά και με σεβασμό στο στοίχημα της διατήρησης των εθιμικών στοιχείων και της γλωσσικής παράδοσης της ρομικής κοινότητας, με τη χρήση των Ρομανί το Audiobook Εκπαίδευσης υπερβαίνει τα γλωσσικά εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβαση των συγκεκριμένων πληθυσμών σε εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς πόρους, επιτρέποντας τη βελτίωση των ποσοστών αλφαβητισμού αλλά και την ενδυνάμωσή τους ώστε να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική σφαίρα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Σε μια γλώσσα κατανοητή, το “Rom-boost – Audiobook Εκπαίδευσης” δίνει στους πληθυσμούς Ρομά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν εύκολα, με σύγχρονες μεθόδους, προσαρμοσμένες στην καθημερινότητα και τις συνήθειές τους, πάνω σε δέκα κρίσιμες θεματικές: Παιδική Προστασία, Εκπαίδευση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνική Ένταξη, Ισότητα Φύλων, Βιογραφικό & Συνέντευξη, Πολιτισμική Ταυτότητα, Ατομική Υγιεινή, Προσανατολισμός στην Αγορά Εργασίας και Διαμεσολάβηση. Κι αυτό ενώ παράλληλα εισάγει τη ζωτικής σημασίας κοινωνική καινοτομία ότι ενθαρρύνει τη διατήρηση και προώθηση της γλώσσας τους, του φορέα δηλαδή της διακριτής πολιτιστικής τους ταυτότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπλοκή των μελών της ρομικής κοινότητας σε πτυχές της παραγωγής του “Rom-boost – Audiobook Εκπαίδευσης”, όπως η συγγραφή, η αφήγηση και η διανομή, ενίσχυσε την κοινωνική συνοχή και τη συλλογική δράση, παράγοντες αναγκαίους για την προώθηση θετικών κοινωνικών αλλαγών. Η ενεργή εκπροσώπηση της κοινότητας είναι εξάλλου, με βάση την εμπειρία από τη μακροχρόνια ενασχόληση των Γιατρών του Κόσμου με τους Ρομά πληθυσμούς, καταλυτικής σημασίας για την ενδυνάμωση της φωνής τους και την αμφισβήτηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, που είναι η μόνη ασφαλής οδός για την ουσιαστική τους συμπερίληψη και ένταξη.

 

Το “Rom-boost – Audiobook Εκπαίδευσης” είναι διαθέσιμο εδώ.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το “Rom-boost – Οδηγός Εκπαίδευσης” εδώ.

Το έργο Rom-boost υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους 15 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.activecitizensfund.gr/