Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Γενικός Ιατρός/Παθολόγος/Καρδιολόγος
11.03.2024

ΓενικοΣ ΙατροΣ/ΠαθολογοΣ/ΚαρδιολογοΣ

Αθήνα, 11/03/2024

Αρ. Πρωτ. : 51

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη Γενικού Ιατρού/Παθολόγου/Καρδιολόγου για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της κοινότητας Στρατονίου, Ολυμπιάδας και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδίκης

Σχετικά με την πρόσκληση για 1 θέση Ιατρού με ΑΠ: 36/14.02.2024, η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία για υποβολή δικαιολογητικών την Τετάρτη 21η Φεβρουαρίου 2024, δίνεται παράταση υποβολής των δικαιολογητικών έως την Δευτέρα 18η Μαρτίου 2024.

 

Αθήνα, 11/03/2024

Η Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου

ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ