Νεα - 17.05.2023

Προσκληση σε Ετησια Τακτικη Γενικη Συνελευση και ΑρχαιρεσιεΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι οποίες θα διεξαχθούν με ψηφιακά μέσα

την Κυριακή 04 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 ομοίως με ψηφιακά μέσα και ώρα 09:00 π.μ.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης θα είναι:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Οικονομικός Απολογισμός.
  3. Έγκριση απολογισμού και Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Τοποθετήσεις – Προτάσεις.
  5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια εκλογών.
  6. Διεξαγωγή εκλογών.

Η Γ.Σ θα διεξαχθεί μέσω της εφαρμογής «Zoom» και οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς», η οποία αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Έναρξη Ψηφοφορίας:  Μετά το πέρας της Γ.Σ  –  Λήξη Ψηφοφορίας: ώρα 18:00 μ.μ.

Οδηγίες για τη χρήση του συστήματος μπορείτε να βρείτε στο: https://zeus.grnet.gr/zeus/resources/

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. (μέσω Zoom)  και στις αρχαιρεσίες  (μέσω Ζευς) έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, συνεπώς όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει και να του παρασχεθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι θα πρέπει να τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που αντιστοιχούν στις συνδρομές  έως και το έτος 2022 μέχρι και την Κυριακή 28 Μαΐου 2023.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στα κεντρικά γραφεία είτε με φυσική παρουσία στη διεύθυνση: Σαπφούς 12 – 10553, Αθήνα,  είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: webmaster@mdmgreece.gr και να συνοδεύονται από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00μ.μ.

Κατ΄ εξαίρεση και επειδή δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, όποιος επιθυμεί να θέσει εαυτόν υποψήφιο, οφείλει να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες που αντιστοιχούν στις συνδρομές έως και το έτος 2022 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας, ήτοι την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Καθ΄ υπόδειξη του Γραφείου Αρωγής Χρηστών “Ζευς”, προκειμένου να συμμετάσχει κάθε μέλος στη ψηφιακή ψηφοφορία πρέπει να διαθέτει ατομική ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι ενημερωθούν με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από email, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να μας δώσουν την Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις ανωτέρω διαδικασίες, που θα γίνουν με ψηφιακό τρόπο.

Τρόποι επικοινωνίας:

Α) webmaster@mdmgreece.gr στέλνοντας: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τηλέφωνο, ή

Β) 210-3213150 (Καραγιώργου Κατερίνα)

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα κάνουν χρήση κάθε πρόσφορου μέσου με βάση τα στοιχεία που τηρούνται για κάθε μέλος στη βάση δεδομένων της Οργάνωσης, προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη για τη διαδικασία συμμετοχής τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται : αποστολή μηνυμάτων, τηλεφωνικές κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παρούσα αναρτάται σε εμφανές σημείο στα κεντρικά γραφεία των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, στα Πολυιατρεία της Οργάνωσης ανά την Ελλάδα, στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης στο διαδίκτυο  (https://mdmgreece.gr/), στις σελίδες της Οργάνωσης στα κοινωνικά δίκτυα (https://www.facebook.com/mdmgreece.gr/ και https://www.instagram.com/mdm_greece/), ενώ απόσπασμα αυτής θα δημοσιευθεί και στην ευρείας κυκλοφορίας καθημερινή εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

Κατεβάστε την Αίτηση Υποψηφιότητας για Διοικητικό Συμβούλιο / Εξελεγκτική Επιτροπή

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ