Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Αναφορά Διεθνούς Παρατηρητηρίου - 2021
ΑναφορεΣ - 13.12.2021

Αναφορα ΔιεθνουΣ Παρατηρητηριου - 2021

Αόρατοι, Χωρίς Φωνή, Χωρίς Περίθαλψη

Οι υγειονομικές ανισότητες στην Ευρώπη σήμερα

Η Αναφορά που συνέταξε το Διεθνές Παρατηρητήριο για την Υγεία αποτελεί μία μελέτη των Γιατρών του Κόσμου, επάνω στους αποκλεισμένους ανθρώπους από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη. Η Αναφορά περιέχει δεδομένα και μαρτυρίες που έχουν συλλεγεί από τα προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) μεταξύ του Ιανουαρίου 2019 και Δεκεμβρίου 2020. Ουσιαστικά, αποτελεί την συνέχεια του έργου που επιτελέστηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Ευαλωτότητας στην Υγεία και της Έκθεσης των Γιατρών του Κόσμου το 2019 και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το University College London (UCL).

Διαβαστε την αναφορα