Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Διεθνές Δίκτυο ΓτΚ - 2022
ΑναφορεΣ - 02.11.2023

ΔιεθνεΣ Δικτυο ΓτΚ - 2022

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Να ενεργούμε μαζί, να αναπτυσσόμαστε μαζί, να υπάρχουμε μαζί. Αυτοί οι τρεις βασικοί τομείς αποτελούν το κοινό νήμα που διατρέχει τις προτεραιότητες και τις πρωτοβουλίες που έχουμε ορίσει στο στρατηγικό σχέδιο που καθοδηγεί την κοινή μας δράση ως διεθνές δίκτυο. Το έτος 2022 μας επέτρεψε, ως Διεθνές Δίκτυο ΓτΚ, να μετατρέψουμε σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αυτή την επιθυμία να έρθουμε κοντά. Πρώτον, προσθέσαμε στην Ομάδα Υποστήριξης Δικτύου (ΟΥΔ) και την ενισχύσαμε με τον διορισμό ενός συντονιστή του δικτύου, ώστε να μας δώσει τα μέσα για να επιτύχουμε τις φιλοδοξίες μας και να μας υποστηρίξει σε αυτή την κολοσσιαία πρόκληση.

Στη συνέχεια, μετά από αρκετούς μήνες συζητήσεων και κινητοποιήσεων, συμφωνήσαμε σε ένα στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2023-2025 και εξασφαλίσαμε την αποτελεσματική εφαρμογή του μέσω ενός σχεδίου δράσης. Καταφέραμε να γιορτάσουμε αυτά τα επιτεύγματα σε μια έκτακτη συνάντηση του δικτύου στις Βρυξέλλες, την οποία υποδέχθηκαν θερμά οι Βέλγοι συνάδελφοί μας. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το έργο που επιτελέσαμε. Αν και τα καθήκοντα αυτά μπορεί να φαίνονται μερικές φορές ιδιαίτερα τεχνικά, είναι απαραίτητα για να προσφέρουμε μεγαλύτερο πεδίο στις ατομικές και κοινές δράσεις μας προς όφελος των ατόμων που βιώνουν τον αποκλεισμό. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από αυτές τις διαδικασίες, καθώς θα πρέπει να ανανεώνονται τακτικά για να συνεχίσουμε την ανάπτυξη ενός δικτύου χωρίς αποκλεισμούς, με συνεργασία και αντίκτυπο.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ 

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στην υγεία σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε. Πρώτον, συμμετέχοντας σε πολυάριθμα έργα υγείας στις χώρες μας και, δεύτερον, διεξάγοντας εκστρατείες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για το καθολικό δικαίωμα στην υγεία. Το Διεθνές Δίκτυο των ΓτΚ δραστηριοποιείται επίσης σε όλο τον κόσμο μέσω εκατοντάδων έργων σε δεκάδες χώρες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για όλους.

Η κινητοποίηση ως απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία μας επέτρεψε να ενισχύσουμε τον διεθνή μας συντονισμό για τη στήριξη του ουκρανικού πληθυσμού, προσαρμόζοντας τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από το 2015 και αναπτύσσοντας νέες παρεμβάσεις. Το ίδιο ίσχυσε και για τα έργα που απευθύνονται στον συριακό πληθυσμό στη Συρία και την Τουρκία. Η καλά συντονισμένη δράση είχε ως αποτέλεσμα αρκετές αντιπροσωπείες των Γιατρών του Κόσμου να συνεργάζονται για να βοηθήσουν αυτόν τον πληθυσμό. Τα δύο αυτά παραδείγματα δείχνουν ότι η συντονισμένη δράση από ένα ποικιλόμορφο δίκτυο είναι όχι μόνο δυνατή, αλλά και οδηγεί σε μεγαλύτερο αντίκτυπο.

ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η πολιτιστική και οργανωτική ποικιλομορφία των μελών του δικτύου μας αποτελεί μοναδικό πόρο. Ως εκ τούτου, επιθυμούμε να την προστατεύσουμε και να αποφύγουμε την παγίδα της ομογενοποίησης που μπορεί να προκύψει από μια ενιαία οντότητα. Αντιθέτως, πρέπει να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε μια κουλτούρα αμοιβαίας καλοσύνης, διαπολιτισμικής ασφάλειας και σεβασμού των ελευθεριών κάθε αντιπροσωπείας μας. Εκτός από την καθιέρωση διαδικασιών για τον σκοπό αυτό, αυτά τα καθοριστικά χαρακτηριστικά ενός αποκεντρωμένου δικτύου υγειονομικής περίθαλψης σφυρηλατούνται μέσω της εμπειρίας και της εποικοδομητικής αυτοκριτικής. Έτσι, το 2023 και τα επόμενα χρόνια, ελπίζουμε να επιδιώξουμε μεγαλύτερη αυτονομία με βάση τα κοινά θεμέλια που έχουμε θέσει για τον εαυτό μας, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να αμφισβητούμε και να καινοτομούμε στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα πράγματα.

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να εστιάσουμε την καρδιά και το μυαλό μας στον τελικό στόχο των δράσεών μας: να καταρρίψουμε τα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να απολαμβάνει το θεμελιώδες δικαίωμά του στην υγεία.

 

Hendrik Verschuur και David-Martin Milot
Συντονιστές του Δικτύου Συμβουλίου Προέδρων (NPC)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ