Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ενδυναμώνοντας την κοινότητα Ρομά
ΑναφορεΣ - 05.09.2020

ΕνδυναμωνονταΣ την κοινοτητα Ρομα

Οι ανισότητες μεταξύ διαφορετικών τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας αντικατοπτρίζονται μέσω ζητημάτων των Ρομά. Χρόνια παραμέλησης, μερικών ή / και κακώς εφαρμοσμένων παρεμβάσεων, καθώς και πολιτικοί χειρισμοί, ενός εθνικού και τοπικού συστήματος που βασίζεται σε πελατειακές σχέσεις, έχουν επιδεινώσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες Ρομά αντί να τις ελαχιστοποιήσουν. Η πρόσφατη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα συνέβαλε επίσης στην αύξηση, όχι μόνο των αναγκών των κοινοτήτων Ρομά, αλλά και των αρνητικών αντιλήψεων της ελληνικής κοινότητας.

 

Διαβαστε την αναφορα