ΑναφορεΣ - 28.06.2018

Ετησια Αναφορα ΔρασηΣ 2017

Το 2017 αντιμετωπίσαμε όλα αυτά που άφησε η μεγάλη κοινωνική και οικονομική κρίση όπως τα βιώνουν οι συνάνθρωποί μας στην πατρίδα μας. Οι πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι πιο φτωχοί και περιθωριοποιημένοι, αυτοί που βρίσκονται στον κίνδυνο του απόλυτου αποκλεισμού και της πιο ακραίας ένδειας. Είδαμε να μπαίνουν σε αμφισβήτηση βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα στην τροφή, την εργασία, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.

Δικαιώματα που είναι βαρύνουσας σημασίας για τον πληθυσμό αυτό, καθώς η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός συνδέονται άμεσα με τις διακρίσεις, την άνιση πρόσβαση σε πόρους και ευκαιρίες, τον κοινωνικό και πολιτισμικό αποκλεισμό.

Πρόσφυγες, μετανάστες, με ή χωρίς χαρτιά, μακροχρόνια άνεργοι, άστεγοι, Ρομά, και νεόπτωχοι βρίσκονται σήμερα πέρα από το φάσμα μιας βαθιάς και μόνιμης φτώχιας μπροστά στον κίνδυνο, ενός πολλαπλού και πολύπλευρου κοινωνικού αποκλεισμού που έχει όλα τα στοιχεία μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

Εμείς όλοι λοιπόν, στους Γιατρούς του Κόσμου εστιάσαμε μέσα από τα προγράμματα μας (πολυιατρεία, κινητές μονάδες, ξενώνες φιλοξενίας), οι ιατροί, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι στο να υπερασπιστούμε αυτά το δικαιώματα, όχι μόνο με τη δράση και την φυσική μας παρουσία, αλλά και δυναμώνοντας την φωνή μας, οπλίζοντας τις προσπάθειές μας με τα απαραίτητα ερευνητικά και θεωρητικά εφόδια.

Μόλις μέσα στον προηγούμενο χρόνο οι Γιατροί του Κόσμου κληθήκαμε να περιθάλψουμε και να βοηθήσουμε ένα σημαντικό αριθμό συνανθρώπων μας μέσα από τις υπηρεσίες μας. Μόνο τα Πολυϊατρεία μας, το 2017 τα επισκέφτηκαν πάνω από 62.000 άνθρωποι για ιατρικές υπηρεσίες και φάρμακα για τα οποία δεν είχαν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας.

Διαβαστε την αναφορα