Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ετήσια Αναφορά Δράσης 2018
ΑναφορεΣ - 27.06.2019

Ετησια Αναφορα ΔρασηΣ 2018

Οι Γιατροί του Κόσμου, σε μία πορεία 29 ετών πλέον, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και στέγασης, μέσω του συνόλου των δράσεών τους. Παράλληλα, σε δύσκολες και κρίσιμες περιόδους, ανέλαβαν σημαντικές πρωτοβουλίες στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος όλων για την υγεία, τη στέγαση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την εργασία.

Έχοντας καταφέρει να αναγνωρίζονται τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και στην διεθνή κοινότητα ως ένας σημαντικός οργανισμός κοινωνικής αρωγής, οι Γιατροί του Κόσμου, υλοποιούν δράσεις με στόχο την κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, όπως οι άποροι, οι ανασφάλιστοι, οι άστεγοι, οι ηλικιωμένοι, οι μητέρες και τα παιδιά, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.

Το 2018 ήταν για εμάς μία ακόμα επίπονη χρονιά, με αρκετές δυσκολίες τόσο για την ελληνική κοινωνία όσο και για τις ομάδες των προσφύγων και των μεταναστών. Οι Γιατροί του Κόσμου κλήθηκαν να λάβουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση παρεμβάσεων ιατρικής φροντίδας, καθώς και έκτακτων παρεμβάσεων ανακούφισης πληθυσμών, όπως στην περίπτωση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική.

Ερχόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με τον κοινωνικό αποκλεισμό που βιώνουν οι συμπολίτες μας και καλούμαστε από καρδιάς να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας όπου μας έχουν ανάγκη. Η χώρα μας δεν έχει ξεπεράσει ακόμα την κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση και μέσα από τα προγράμματά μας συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην κοινωνική ενσωμάτωση, στο δικαίωμα στην υγεία όλων και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με διαφάνεια και λογοδοσία.