Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Open Minds - 2018
ΑναφορεΣ - 08.11.2018

Open Minds - 2018

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Προγράμματος

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας μέσω των παρεμβάσεών τους κατά τα χρόνια της οικονομικής αλλά και προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα έχουν εντοπίσει τα κενά και τους περιορισμούς του υφιστάμενου συστήματος ψυχικής υγείας της χώρας. Η αυξημένη ανάγκη παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ειδικά για τους πιο ευάλωτους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια στην πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας, καθώς και για δράσεις ενδυνάμωσης της ικανότητας ανταπόκρισης του συστήματος και ευαισθητοποίησης πάνω στο ζήτημα αυτό, οδήγησαν στην υλοποίηση του προγράμματος «Open Minds: Προωθώντας την ψυχική υγεία και την ευεξία στην κοινότητα».

Το πρόγραμμα Open Minds, που υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2018, είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των ευάλωτων πληθυσμών, τόσο μεταναστών και προσφύγων όσο και ημεδαπών που ζουν στην ανέχεια, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ψυχική και κοινωνική υποστήριξη και εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω της παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την ενδυνάμωση των δημόσιων λειτουργών στον τομέα της ψυχικής υγείας και τη συλλογή δεδομένων, καθώς και τη συλλογή μαρτυριών μέσω των οποίων αναδεικνύονται οι αδυναμίες του εθνικού συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.

Στόχοι

I. α) Διασφάλιση πρόσβασης σε δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη προς τους πιο ευάλωτους,
β) Κατάλληλες παραπομπές σε δευτεροβάθμιες δομές υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας, όπου απαιτείται, καθώς και κατάλληλη παρακολούθηση της υπόθεσής τους.
II. α) Ενδυνάμωση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών μέσω εργαστηρίων που οργάνωσαν οι ΓτΚ Ελλάδας
β) Δράσεις ευαισθητοποίησης μέσω συλλογής δεδομένων και μαρτυριών σχετικά με τις προκλήσεις και τους περιορισμούς του υπάρχοντος συστήματος ψυχικής υγείας στην Ελλάδα, καθώς και η προώθηση της ψυχικής υγείας στην κοινότητα με μια συνεκτική προσέγγιση στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Απώτερος στόχος είναι να συμβάλει το πρόγραμμα αυτό στο να αναλάβει η Ελλάδα συγκεκριμένες δράσεις και ευθύνες ως κράτος μέλος της ΕΕ σε σχέση με το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την ψυχική υγεία και την ευεξία.


Η παρούσα εμπεριστατωμένη έκθεση παρουσιάζει μερικά από τα βασικά ευρήματα του προγράμματος, και διατυπώνει συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση του συστήματος ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.