Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Open Minds - Factsheet 2018.09
ΑναφορεΣ - 10.09.2018

Open Minds - Factsheet 2018.09

Ομάδες του πληθυσμού που αντιμετώπιζαν ήδη πριν από την οικονομική κρίση πολλούς και διάφορους παράγοντες ευπάθειας, ήρθαν αντιμέτωπες με μια σημαντική μείωση ή και απώλεια των δικτύων κοινωνικής προστασίας που τους παρείχαν βασική στήριξη.

Οι οικογένειες βρεθήκαν στη δίνη μιας κρίσης, οικονομικής και συνάμα ανθρωπιστικής. Οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες στην ύπαιθρο και οι οικογένειες των οικονομικών μεταναστών και των ανειδίκευτων εργατών επλήγησαν περισσότερο, ενώ οι οικογένειες χωρίς παιδιά αντιμετωπίζουν χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας από ό, τι εκείνες με παιδιά. Από την άλλη μεριά, οικογένειες με τρία και πλέον παιδιά φαίνεται να βρίσκονται σε καλύτερη θέση από εκείνες με ένα ή δύο τέκνα.

Το άγχος, η ανασφάλεια και η απογοήτευση είναι μεταξύ των ζητημάτων που αναφέρονται πιο συχνά από τους ανθρώπους όταν τους ρωτά κανείς για την κατάσταση της ψυχικής τους υγείας. Βασικές ανάγκες, που συχνά αδυνατούν να καλυφθούν, όπως η σωματική υγεία, στέγαση, διατροφή, εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση, έχουν ως αποτέλεσμα συχνά οι άνθρωποι να βιώνουν μια σειρά από καταθλιπτικά συναισθήματα, άγχος, αϋπνία, απώλεια ελπίδας και φόβο.

Ψυχική υγεία και μετανάστευση

Μια άμεση συνέπεια της «προσφυγικής κρίσης» είναι η οριζόντια επιδείνωση ψυχολογικής κατάστασης και της εν γένει ψυχικής υγείας των μεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια μετέωρη κατάσταση με αβεβαιότητα, αισθάνονται απουσία προοπτικής και το ηθικό τους είναι χαμηλό. Η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, οι ελλιπείς και ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης, η έλλειψη προστασίας και ασφάλειας συμβάλλουν στην υποβάθμιση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων.

 

OPEN MINDS

Το πρόγραμμα Open Minds στοχεύει την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας των ευάλωτων πληθυσμών, τόσο μεταναστών και προσφύγων όσο και ημεδαπών που ζουν στην ανέχεια, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ψυχική και κοινωνική υποστήριξη και εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε μέσω της παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την ενδυνάμωση των δημόσιων λειτουργών στον τομέα της ψυχικής υγείας και τη συλλογή δεδομένων, καθώς και τη συλλογή μαρτυριών μέσω των οποίων αναδεικνύονται οι αδυναμίες του εθνικού συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.