Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Open Minds - FactSheet 2018
ΑναφορεΣ - 10.09.2018

Open Minds - FactSheet 2018

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η εμπειρία των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης από τα τέλη του 2009, εξαιτίας χρόνιων δημοσιονομικών υπερβάσεων και διαρθρωτικών αγκυλώσεων. Ως αποτέλεσμα της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η Ελλάδα έλαβε εξαιρετικά μέτρα λιτότητας και περικοπές των δημοσίων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το εθνικό σύστημα ψυχικής υγείας, την ίδια στιγμή που η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας σημείωσαν κατακόρυφη αύξηση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μαζική εισροή προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, συνέβαλε στην περαιτέρω περιθωριοποίηση των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως άποροι Έλληνες, μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ρομά και ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες.

Ψυχική υγεία είναι η κατάσταση ευεξίας όπου κάθε άτομο αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής και συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό του περιβάλλον. Η απουσία ενός προβλήματος ή μιας διαταραχής δεν καθιστά κάποιον/ά ψυχικά υγιή. Η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υγείας. Στη πραγματικότητα δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία.