Αναπτυξιακη Δραση

H.I.R. Project

Αποκατάσταση Υποδομών Υγείας στην Ουκρανία

Ο πόλεμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, θανάτους, εκτοπισμούς πληθυσμών και ανθρώπινο πόνο και έχει δημιουργήσει την ανάγκη πολυτομεακής ανθρωπιστικής βοήθειας για τουλάχιστον 17,6 εκατομμύρια ανθρώπους το 2023. Το νούμερο αυτό περιλαμβάνει 6,3 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους, 4,4 εκατομμύρια επαναπατριζόμενους και 6,9 εκατομμύρια ανθρώπους που παρέμειναν στα σπίτια τους καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας ξεκίνησαν επείγουσες δράσεις υγείας και προστασίας για στο συνοριακό σημείο Siret στη Ρουμανία, στις 10 Μαρτίου 2022, για την υποστήριξη των χιλιάδων ανθρώπων που εγκατέλειπαν την Ουκρανία μετά την έναρξη του νέου πολέμου. Κατά την ίδια, αρχική φάση, η οργάνωση υποστήριξε επίσης 7 κέντρα φιλοξενίας Ουκρανών πολιτών που δημιουργήθηκαν στην περιοχή του Siret.

Την ίδια στιγμή, η οργάνωση άρχισε να αξιολογεί τις συνθήκες και τις ανάγκες στο εσωτερικό της Ουκρανίας, στην περιφέρεια Chernivtsi. Ακολουθώντας μια συμμετοχική προσέγγιση, που προέκρινε την στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τις τοπικές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλους φορείς της περιοχής, οι Γιατροί του Κόσμου ξεκίνησαν επιχειρήσεις και στο εσωτερικό της Ουκρανίας, μέσω της λειτουργίας μιας κινητής ιατρικής μονάδας (MMU). Παράλληλα, οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους, όπως η “HELP UKRAINE”, οργάνωσαν τη μεταφορά και διανομή του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού, φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων σε μονάδες υγείας σε όλη την Ουκρανία. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 100 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας (συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης) έχουν παραδοθεί σε περισσότερες από 20 εγκαταστάσεις υγείας και 5 τοπικές ΜΚΟ σε 8 περιοχές (Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, Lviv, Volyn, Odesa, Donetsk, Sumy, Chernihiv) σε όλη την Ουκρανία.

Στόχος του προγράμματος

Οι ΓτΚ-Ελλάδας στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προστασίας για τους πληγέντες πληθυσμούς που ζουν σε αγροτικές, απομονωμένες περιοχές και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων και υπηρεσιών. Για να το επιτύχουμε αυτό, εργαζόμαστε σε τρία διαφορετικά επίπεδα: α) υποστήριξη των ατόμων που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο σε ατομικό επίπεδο β) ενίσχυση των κοινοτικών δικτύων υποστήριξης μέσω ομαδικής εργασίας και γ) ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινότητας μέσω της ευαισθητοποίησης, της ανάπτυξης ικανοτήτων και της τεχνικής υποστήριξης των τοπικών συστημάτων υγείας και πρόνοιας.

Η οργάνωση έχει αποκτήσει επίσημη διαπίστευση στη χώρα (registration) και έχει γίνει επίσης επίσημος εταίρος της UN-OCHA. Ταυτόχρονα, οι ΓτΚ-Ελλάδας σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα αναπτύσσουν ένα πιλοτικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις επαγγελματιών υγείας και μελών της κοινότητας, στις περιοχές Sumy, Chernivtsi και Odesa.

Το H.I.R. Project στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των πληθυσμών που έχουν πληγεί από συγκρούσεις σε 2 επιλεγμένες περιοχές της Ουκρανίας (συγκεκριμένα στο Τσερνίβτσι και στο Σούμι), αυξάνοντας την πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών υγείας για όλους, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω. Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών υγείας, την παροχή απαραίτητων φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και την κατάρτιση των τοπικών επαγγελματιών υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Οικοδόμηση ανθεκτικότητας

Η συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής, η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων μάθησης και ενδυνάμωσης που τους αφορούν, είναι ένας σημαντικός τρόπος για την ανακούφιση από το άγχος και την αύξηση της αυτοπεποίθησης ενόψει πιο δύσκολων και σύνθετων καθηκόντων, όπως αυτά που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο μιας κρίσης. Η παροχή κινήτρων στηρίζει περαιτέρω την εμπλοκή των τοπικών πληθυσμών συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας. Οι ΓτΚ-Ελλάδας θα ενσωματώσουν επίσης μια προσέγγιση για την οικοδόμηση της ειρήνης στην παρέμβασή τους, υποστηρίζοντας την ειρηνική συνύπαρξη των διαφόρων κοινοτήτων, ένα ζήτημα σημαντικό σε σχέση με την ευρείας κλίμακας μετακίνηση πληθυσμών που λαμβάνει χώρα σε όλη τη χώρα.

 

Τέλος, ο οργανισμός συνεργάζεται με τους Γιατρούς του Κόσμου-Ιαπωνίας (που χρηματοδοτούνται από την Ιαπωνική Πλατφόρμα) για την υλοποίηση του H.I.R. Project, μια παρέμβαση που περιλαμβάνει εργασίες ανακαίνισης 4 επιλεγμένων εγκαταστάσεων υγείας στις περιοχές Sumy και Chernivsti.