Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-O.D.I.SO.S
Ενταξη & Συμπεριληψη

O.D.I.SO.S

Open Democracy in a Society of Solidarity

Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με εθελοντές της οργάνωσης και με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα και του Alumni Engagement Innovation Fund, ξεκινούν την υλοποίηση του νέου προγράμματος με τίτλο: O.D.I.SO.S Open Democracy in a Society of Solidarity.

Το έργο O.D.I.SO.S στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυναμική ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης που έχει δημιουργήσει η ουκρανική κρίση στην Ελλάδα (στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα) με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και κοινωνικής φροντίδας για όλους τους ευάλωτους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνηση, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση των δημοκρατικών πρακτικών και στην προάσπιση και διασφάλιση των ανθρωπιστικών αξιών.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι επιμέρους δράσεις τού έργου αποβλέπουν στην ενίσχυση της δημοκρατικής, ενημερωμένης και υπεύθυνης ανταπόκρισης των φορέων (ΟΚοιΠ, Κυβερνητικοί Φορείς, ΟΤΑ, τοπικές κοινότητες) που εμπλέκονται στην κάλυψη και ικανοποίηση των βασικών αναγκών των προσφύγων από την Ουκρανία, επιτρέποντας την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και διαβίωσης των ανθρώπων που καταφεύγουν από την Ουκρανία στην Ελλάδα, καθώς και όλων των εκτοπισμένων πληθυσμών που αναζητούν καταφύγιο στην Ελλάδα γενικότερα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαίδευση εθελοντών και επαγγελματιών πρώτης γραμμής, ατόμων που εργάζονται στον ανθρωπιστικό τομέα και ειδικότερα στην υγεία, την κοινωνική φροντίδα, την ψυχοκοινωνική βοήθεια κ.α., προκειμένου να αναβαθμίσουν και να εμβαθύνουν την τεχνική κατανόηση και τις γνώσεις τους σε σχέση με συμμετοχικές, κοινοτικές προσεγγίσεις και πολιτικές διασφάλισης των συμφερόντων των ευάλωτων ομάδων που εξυπηρετούν.

LEAVING BEHIND

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου O.D.I.SO.S και με στόχο την ενημέρωση για την προσφυγική κρίση από την Ουκρανία, διοργανώθηκε φωτογραφική έκθεση και θεματικές συζητήσεις (στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) όπου παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό και αφηγήσεις από το πρόσφατο έργο των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας στη συνοριακή περιοχή της Ρουμανίας, καθώς και εντός της Ουκρανίας.

Το έργο έχει συνολική διάρκεια 12 εβδομάδων με περίοδο υλοποίησης από 01.12.2022 μέχρι και 28.02.2023.