Ενταξη & Συμπεριληψη

EPIM - Συστηματα ΨυχοκοινωνικηΣ βοηθειαΣ

Σύγχρονα συστήματα και διαδικασίες για την παροχή ψυχοκοινωνικής βοήθειας

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη ακόμη και για τους Έλληνες υπηκόους, ενώ ο τρόπος λειτουργίας των κρατικών φορέων είναι ανεπαρκής και ξεπερασμένος. Ακόμα, η συνεχιζόμενη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, σε συνδυασμό με την έλλειψη πολιτιστικά προσαρμοσμένων και επιστημονικά ενημερωμένων παρεμβάσεων, σημαίνει ότι η χώρα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για πολυπολιτισμικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Η πρόσβαση σε ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες συνιστά ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση για τους πλέον ευάλωτους: για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, ειδικότερα καθώς η έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες -όπως το προσφυγικό/μεταναστευτικό πλαίσιο και η πανδημία Covid-19 στην Ελλάδα- αυξάνεται.

Έχοντας αυτά κατά νου, το παρόν πρόγραμμα δημιουργεί και ενισχύει ένα σύνολο βασικών, πολύ-τομεακών μοντέλων απόκρισης, διαδικασιών και εργαλείων για την προστασία και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής ευημερίας, ιδίως σε απρόβλεπτες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οι συγκεκριμένες πρακτικές και οι τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου, θα είναι διαθέσιμες στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Επιπλέον, εκπαιδευτικά σεμινάρια και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να διαδοθεί το περιεχόμενο των εργαλείων και πρακτικών σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Covid-19

Η πανδημία Covid-19 κατέδειξε για άλλη μια φορά την ανάγκη ενός ισχυρού συστήματος υγείας με βάση την αλληλεγγύη για όλους και για ένα συντονισμό που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Οι Γιατροί του Κόσμου προσάρμοσαν την λειτουργία τους στους νέους κανόνες απόστασης που επέβαλε η νόσος, δεν σταμάτησαν όμως ούτε στιγμή να βρίσκονται δίπλα σε αυτούς με την μεγαλύτερη ανάγκη: στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, στους άστεγους, στους ηλικιωμένους και σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού οι οποίες χρειάστηκαν και χρειάζονται περισσότερη στήριξη και φροντίδα.

Οι Γιατροί του Κόσμου με την χρηματοδότηση του EPIM, κατόρθωσαν να ενισχύσουν την λειτουργία του πολυϊατρείου τους με επιπλέον προσωπικό, φάρμακα, ιατρικά αναλώσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και προστασίας. Κιτς υγιεινής με απαραίτητα αντισηπτικά και μάσκες και έντυπο υλικό με πληροφορίες, μοιράστηκαν στους δρόμους της Αθήνας, ενώ προφορικές οδηγίες και απευθείας συμβουλές δόθηκαν από τις ομάδες πεδίου. Στην Λέσβο, η οργάνωση ενίσχυσε το έργο της με επιπλέον ιατροφαρμακευτικό υλικό.