Ενταξη & Συμπεριληψη

IENE 8

Ενδυνάμωση των οικογενειών των μεταναστών και των προσφύγων με δεξιότητες

Το πρόγραμμα “IENE 8 – Ενδυνάμωση των οικογενειών των μεταναστών και των προσφύγων με δεξιότητες” στοχεύει στη δημιουργία ενός on-line προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένου και ενός εκπαιδευτικού εργαλείου –  οδηγού για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας και τους εθελοντές, ώστε να μπορέσουν να παράσχουν υποστήριξη,  γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις ανάγκες φροντίδας των παιδιών οικογενειών σε δύσκολες συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα αναπτυχθεί επίσης μια on-line βιβλιοθήκη μάθησης για τους γονείς και θα επιλέξει ιστορίες για τη γονική μέριμνα που θα εισαχθούν στην υπάρχουσα πλατφόρμα Khub, εμπλουτίζοντας και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα υπάρχοντα υλικά και τα εργαλεία του συγκεκριμένου ιστοχώρου. Το έργο ενθαρρύνει τις διεπιστημονικές και διακρατικές συνέργιες μεταξύ των συμμετεχόντων ιδρυμάτων με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας ενώ ενισχύει την ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων σε επαγγελματίες υγείας και εθελοντές, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του έργου. Επιπλεόν, δίνει έμφαση στη χρήση ενός ανοικτού και καινοτόμου εργαλείου μάθησης, βασισμένου στις αρχές της υποστήριξης από ομότιμους φορείς, της δημιουργίας και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, όντας πάντα σύμφωνο με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση».

Στόχος του προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών και τα εργαλεία μάθησης θα αποτελέσουν καλή πρακτική για την αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών και της παιδαγωγικής μεθόδου στην κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας και των εθελοντών στα ζωτικά θέματα της μετανάστευσης, της ένταξης, της υγιούς κοινότητας, της ψυχολογικής στήριξης των οικογενειών των μεταναστών και των προσφύγων με παιδιά.

Συντονιστής του έργου είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι εταίροι είναι: το Πανεπιστήμιο Middlesex του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ινστιτούτο EDUNET της Ρουμανίας, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, η ΜΚΟ St. Augustinus Memory-Zentrum της Γερμανίας και το C & B SOC. COOP. SOC. της Ιταλίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, στον άξονα KA2 – Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, υπο-άξονα KA202 – Στρατηγικές Συνεργασίες για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με διάρκεια 24 μηνών.