Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-OP.E.N
Ενισχυση τηΣ ΚτΠ

OP.E.N

Ανάπτυξη ενός μηχανισμού για την αξιολόγηση της ανάγκης παροχής ψυχολογικών πρώτων βοηθειών σε έφηβους μαθητές

Το σχέδιο OP.E.N (2021-2-EL01-KA210-SCH-000050953) αποσκοπεί στην δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου και προσαρμοσμένου εργαλείου και οδηγού πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας που αφορά επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό σχολείων) αλλά και γονείς-εκπροσώπους συλλόγων γονέων ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται άμεσα σε έκτακτα περιστατικά ψυχικής υγείας. Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να προωθήσει ένα πλαίσιο ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος.

Το σχέδιο υλοποιείται από 4 φορείς σε 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γιατροί του Κόσμου (Ελλάδα), Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), Citizens In Power (Κύπρος), Syncnify (Γαλλία). Μέσα στο πλαίσιο του παραπάνω εταιρικού σχήματος, οι Γιατροί του Κόσμου, ως Συντονιστής φορέας, στοχεύουν μέσα από την υλοποίηση του σχεδίου στην θεσμοθέτηση έγκαιρων συστημάτων αναγνώρισης ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στην μαθητική κοινότητα, στην ενίσχυση της θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων συντελεστών της σχολικής κοινότητας καθώς και στην ενίσχυση και προώθηση πολιτικών ψυχοκοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου.

 

Το σχέδιο OP.E.N (2021-2-EL01-KA210-SCH-000050953) “Developing a Tool to assess the need for Psychological First Aid to adolescents school pupils” χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο δράσης KA210-SCH – Small-scale partnerships in school education και εποπτεύεται από το  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το οποίο έχει τον ρόλο Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027. Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία τεσσάρων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών από την Ελλάδα (Γιατροί του Κόσμου – Συντονιστής Σχεδίου), την Γαλλία (Syncnify) και την Κύπρο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Citizens In Power).