Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-ΘΕΟ.ΡΟ
Ενισχυση τηΣ ΚτΠ

ΘΕΟ.ΡΟ

 

Θέσπιση Οριζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού Πλάνου 2022-2025

Το έργο ΘΕΟ.ΡΟ των Γιατρών του Κόσμου ταυτίζεται προγραμματικά με το Στρατηγικό Πλάνο της οργάνωσης για τα επόμενα χρόνια. Το έργο αξιοποιεί μια κουλτούρα θεσμικής μνήμης (institutional memory) συμβάλλοντας έτσι στην ανασύνταξη παλαιότερων και στην κινητοποίηση νέων μελών της οργάνωσης. Επιπλέον, προωθεί τον εκσυγχρονισμό των εργαλείων και των εσωτερικών διαδικασιών του φορέα αναβαθμίζοντας έτσι τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Η επιχειρησιακή στρατηγική των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας βασίζεται σε υψηλής ποιότητας παρεμβάσεις στο επίπεδο της κοινότητας, στην καινοτομία και στην επένδυση στους ανθρώπους. Μέσω του Στρατηγικού Πλάνου, οι ΓτΚ οργανώνουν και κατηγοριοποιούν μελλοντικές δράσεις και στόχους. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν στην αυτογνωσία της οργάνωσης και στην ανασύνταξή της προκειμένου να διατηρήσει τον ρόλο της σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο οικοσύστημα της Κοινωνίας των Πολιτών, όπου οι πόροι συρρικνώνονται.

Το έργο ΘΕΟ.ΡΟ:

  • Βοηθά την οργάνωση να οργανώσει και να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία της και να ενισχύσει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της αυξάνοντας έτσι τo πεδίο δράσης της (coverage) ενόψει αυξημένων αναγκών των πληθυσμών που εξυπηρετεί.
  • Ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία προτείνοντας επενδύσεις στην γνώση των στελεχών και επιδιώκοντας νέες συνεργασίες που έχουν ως απώτερο στόχο μια απαραίτητη ανανέωση.

Το έργο ΘΕΟ.ΡΟ επιχορηγείται από το πρόγραμμα Active citizens fund, το οποίο εστιάζει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών. Πρόκειται για μία καινοτόμο για την Ελλάδα επιχορήγηση που διαφέρει σημαντικά από τις προηγούμενες έξι του Προγράμματος Active citizens fund, καθώς παρέχει επιχορηγήσεις που θα στηρίξουν γενικές δράσεις των οργανώσεων, βάσει του πολυετούς στρατηγικού τους πλάνου, και όχι δράσεις στο πλαίσιο έργων συγκεκριμένης θεματικής. Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται σε μια πιλοτική πρωτοβουλία του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), η οποία ανταποκρίνεται στο αίτημα των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για επιχορήγηση βασικών λειτουργικών αναγκών τους που θα βοηθήσει στην εκπλήρωση των στρατηγικών τους στόχων και της αποστολής τους.

Το όνομα του έργου ΘΕΟ.ΡΟ. (Θέσπιση Οριζόντιου Οργανωσιακού και Στρατηγικού Πλάνου 2022-2025) προέρχεται από τα αρχικά του ονόματος του Θεόφιλου Ρόζενμπεργκ. Με αυτόν τον τρόπο οι ΓτΚ αποτίουν φόρο τιμής στον ιδρυτή της οργάνωσης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου 2021.

Υπεύθυνη Προγράμματος

Έλλη Ξένου

advocacy@mdmgreece.gr

 

Το έργο ΘΕΟ.ΡΟ. υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

08.11.2023 – Νέα ιστοσελίδα των ΓτΚ

02.11.2023 – Έμπρακτα στο πλευρό των πλημμυροπαθών

14.09.2023 – Μικρές Ιστορίες Ρομά

01.11.2023 – Δίπλα σε κάθε αόρατο άνθρωπο

31.07.2023 – Δράση για το περιβάλλον

30.06.2023 – Volunteer Orientation Days

29.12.2022 – Πρόσκληση για Εκστρατείες Εύρεσης Πόρων

20.12.2022 – Πρόσκληση για Ανάπτυξη Νέας Ιστοσελίδας

09.09.2022 – Έναρξη του έργου ΘΕΟ.ΡΟ