Ενισχυση τηΣ ΚτΠ

Ενημερωτικα Εκπαιδευτικα Προγραμματα | 2022-23

Η Οργάνωση των Γιατρών του Κόσμου, έχοντας λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΜΓ/63028/143204/Δ7), υλοποιεί για το σχολικό έτος 2022 – 2023 σε μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, ενημερωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα με τους παρακάτω τίτλους:

Ατομική Υγιεινή & Πρόληψη Λοιμώξεων

Μέσα από την παρουσίαση των Γιατρών του Κόσμου με τίτλο: «Ατομική Υγιεινή και Πρόληψη Λοιμώξεων» οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στους βασικούς κανόνες προσωπικής και κοινωνικής υγιεινής.  Η παρουσίαση περιλαμβάνει απλούς ορισμούς, κανόνες και οδηγίες φροντίδας ατομικής υγιεινής,  καλών πρακτικών και κοινωνικών συμπεριφορών που εκπαιδεύουν τον μαθητή να υιοθετήσει μια υπεύθυνη στάση μέσα στο κοινωνικό σύνολο σε σχέση με την διασπορά μικροβίων και λοιμώξεων. Κατά την εισήγηση γίνεται αναφορά  στους τρόπους μετάδοσης ασθενειών που σχετίζονται με κοινωνικές συμπεριφορές, και καθοδηγούνται οι μαθητές στην σωστή πρακτική υγιεινής των χεριών, της στοματικής και αναπνευστικής υγιεινής, όπως ενισχύονται επίσης οι καλές πρακτικές σχετικά με την διαχείριση των τροφίμων και της καθαριότητας όχι μόνο του σώματος αλλά και του προσωπικού χώρου. Έχει ως στόχο την πρόληψη ασθενειών και τη διατήρηση της υγείας

 

Πρώτες Βοήθειες

Ενημερωτική – εκπαιδευτική ομιλία για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των μαθητριών και μαθητών για τις  πρώτες βοήθειες, τη συνεργασία, τη σημασία της συνδρομής προς τον συν-άνθρωπο και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Μέσω της παρουσίασης, προσφέρονται οι δεξιότητες για την εξασφάλιση της ασφάλειας τους και για την υπευθυνότητα προς την ασφάλεια των άλλων καθώς και τη φροντίδα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Αναφορικά με τους μαθητές και μαθήτριες, οι γνώσεις που αποκτώνται αποτελούν ένα σημαντικό τρόπο για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους. Δημιουργούνται ερεθίσματα για την τήρηση της νομοθεσίας, τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, την αμεροληψία, την ουδετερότητα, την εθελοντική υπηρεσία. Ενισχύεται επιπλέον η δυνατότητα κατανόησης της σημασίας και της αξίας της υγείας και των πρώτων βοηθειών.

Παράλληλα αναπτύσσονται δεξιότητες για την αναγνώριση και την πρόληψη ατυχημάτων, την πρόληψη και την αντίδραση σε επικίνδυνες καταστάσεις, όχι μόνο για τη δική τους ζωή, αλλά και τη ζωή των συνανθρώπων τους, με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενεργών πολιτών. Τέλος, ενισχύεται η κριτική αντιμετώπιση των παραγόντων που συμβάλλουν στην πρόκληση των ατυχημάτων. Κατά τις παρουσιάσεις επιπλέον γίνεται χρήση ομοιωμάτων με σκοπό την προσομοίωση του συμβάντος.

 

Εθελοντισμός & Ενεργός Συμμετοχή

Μέσα από τη προτεινόμενη παρουσίαση των Γιατρών του Κόσμου με τίτλο: «Εθελοντισμός και Ενεργός Συμμετοχή» οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν για τη σημαντικότητα και τα οφέλη της συμμετοχής του ατόμου σε ομαδικές – εθελοντικές πράξεις που αφορούν την κοινωνία των πολιτών και που βοηθούν τον άνθρωπο να νιώθει ενεργό μέλος της κοινότητας που ζει. Η παρουσίαση περιλαμβάνει ορισμούς, περιγραφή και επεξήγηση των βασικών θεμάτων του Εθελοντισμού και της Εθελοντικής Δράσης. Μέσα από τη παράθεση συγκεκριμένων καλών πρακτικών και παραδειγμάτων εθελοντισμού δίδεται μία αντικειμενική εικόνα για την ανιδιοτελή προσπάθεια της Κοινωνίας των Πολιτών να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ζωής σε ανθρώπους σε ανάγκη, αλλά και να δημιουργήσει ένα βιώσιμο περιβάλλον για όλους.

Κατά την εισήγηση γίνεται αναφορά στα οφέλη που έχει η εθελοντική συμμετοχή, ενδεικτικά:

  1. Το άτομο  αναγνωρίζει και αξιοποιεί τις προσωπικές του δεξιότητες
  2. Συνεργάζεται και λειτουργεί αποτελεσματικά σε μία ομάδα
  3. Έρχεται σε επαφή με νέους ανθρώπους και γνωρίζει νέες κουλτούρες και πολιτισμούς
  4. Διευρύνει τους ορίζοντες του, μαθαίνοντας νέα πράγματα για τη ζωή και το περιβάλλον
  5. Αναπτύσσει τις κοινωνικές του δεξιότητες, δημιουργεί νέες φιλίες και νέες συνεργασίες
  6. Διδάσκει στο άτομο να σέβεται και να αλληλοεπιδρά μέσα στο κοινωνικό σύνολο.

 

Προώθηση της Ισότητας των Φύλων και Πρόληψη των Έμφυλων Διακρίσεων

Μέσα από τη προτεινόμενη παρουσίαση των Γιατρών του Κόσμου με τίτλο: «Προώθηση της Ισότητας των Φύλων και Πρόληψη των Έμφυλων Διακρίσεων», οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν καταλλήλως πάνω στο θέμα της ισότητα των φύλων, των επίκαιρων θεμάτων έμφυλης βίας και έμφυλων διακρίσεων και των διαφορετικών μορφών εκδήλωσης αυτών στη σύγχρονη κοινωνία, στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε άλλους τομείς κοινωνικών δραστηριοτήτων. Το φαινόμενο της έμφυλης βίας αποτελεί μείζονος σημασίας αντικείμενο τόσο για τον τομέα της Παγκόσμιας Υγείας (Global Health) όσο και για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναπτύξει ειδική δράση για την προστασία και περίθαλψη των επιζώντων / επιζωσών έμφυλων διακρίσεων.

Στην ίδια θεματική θα αναπτύσσονται τα μοντέλα που ενισχύουν το φαινόμενο, θα αναφέρονται παραδείγματα εκδήλωσης σε διαφορετικές κοινωνίες ώστε να γίνει κατανοητός ο παγκόσμιος χαρακτήρας του και θα παρουσιάζονται στους μαθητές τρόποι και πολιτικές αντιμετώπισης των διαφορετικών μορφών εκδήλωσης βίας. Η παρουσίαση θα πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στο γυναικείο φύλο ενώ το προτεινόμενο υλικό είναι κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών.

 

Προώθηση του Σεβασμού στη Διαφορετικότητα, στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πρόληψη των Κοινωνικών Διακρίσεων

Μέσα από τη προτεινόμενη παρουσίαση των Γιατρών του Κόσμου με τίτλο: «Προώθηση του σεβασμού, της διαφορετικότητας, των Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων και πρόληψη των Κοινωνικών Διακρίσεων. Η ρητορική μίσους ως ανασταλτικός παράγοντας για την συμμετοχή στα κοινά»,  με απλό και κατανοητό λόγο θα γίνεται ανασκόπηση των πρώτων ιστορικών παραδειγμάτων ανθρωπιστικής αρωγής και θα περιγράφεται αναλυτικά η σημερινή πραγματικότητα στο  κοινωνικό χώρο Προάσπισης και Διεκδίκησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Δικτύων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις βαρύνουσες έννοιες των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Δημοκρατίας και του Ανθρωπισμού, της οργάνωσης δράσεων και αποστολών αρωγής σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων ενώ γίνεται αναφορά σε ιστορικά παραδείγματα καλών πρακτικών και παράλληλα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της οργανωμένης εθελοντικής προσφοράς για την αντιμετώπιση εκτάκτων κοινωνικών προβλημάτων και την βέλτιστη διαχείριση κρίσεων. Η παρουσίαση πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην ηλικία των μαθητών ενώ το οπτικοακουστικό υλικό είναι κατάλληλο για όλους τους μαθητές.

 

Ρατσισμός – Ξενοφοβία – Φυλετικές Διακρίσεις

Σκοπός της παρουσίασης είναι η παρότρυνση των μαθητριών και μαθητών να ευαισθητοποιηθούν και να δοθούν κατάλληλα ερεθίσματα για την απόκτηση κριτικής σκέψης πάνω στις έννοιες της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Η παρουσίαση ξεκινάει με τη διασαφήνιση του όρου της διαφορετικότητας και της σημασίας του σεβασμού σε αυτή, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συνεχίζοντας αναλύεται το φαινόμενο της μετανάστευσης προσπαθώντας να απομυθοποιηθούν και αποενοχοποιηθούν οι όροι μετανάστης, ξένος, πρόσφυγας. Στο σημείο αυτό γίνεται λόγος για το πως η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου προς τις Ευρωπαϊκές χώρες και αναλύονται με τη διαδικασία ερώτησης – απάντησης τα βασικά αίτια της μαζικής μετακίνησης πληθυσμών.

Στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη αναφορά στο έργο των «Γιατρών Του Κόσμου» επεξηγώντας τη δραστηριοποίηση μας, το σκεπτικό μας και την παροχή ιατρικής φροντίδας στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ανεξαρτήτως καταγωγής, χρώματος, θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων. Οι έννοιες της Ξενοφοβίας και του Ρατσισμού παρατίθενται ενδελεχώς και θα ζητείται από μαθήτριες και μαθητές να διατυπώσουν την προσωπική τους άποψη και εμπειρία πάνω στο θέμα της αποδοχής του διαφορετικού. Η παρουσίαση κλείνει με ενθάρρυνση για καλές πρακτικές που αφορούν στην αποδοχή της διαφορετικότητας, την αποτροπή της ρατσιστικής συμπεριφοράς και την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

Σημ. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές/τροποποιήσεις στο υλικό προς παρουσίαση, όπως ορίζει η παράγραφος 7 της “Έγκρισης αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ελληνικής Αντιπροσωπείας των Γιατρών του Κόσμου“, «[…]Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών». H αποτίμηση των προγραμμάτων θα γίνει με το πέρας του τρέχοντος σχολικού έτους.