Νεα - 12.02.2024

Μνημονιο ΣυνεργασιαΣ ΓτΚ - Γ' ΚαρδιολογικηΣ ΚλινικηΣ Α.Π.Θ

Για την υποστήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στη Θεσσαλονίκη

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας και η Γ’ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης προχώρησαν πρόσφατα στην υπογραφή Τριετούς Μνημονίου Συνεργασίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Προέδρου των Γιατρών του Κόσμου, κας Χαρίκλειας Τζιουβάρα, και του διευθυντή της Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής Α.Π.Θ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και Καθηγητή Καρδιολογίας Α.Π.Θ κ. Βασίλη Βασιλικό.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, οι Γιατροί του Κόσμου αναλαμβάνουν την αρχική ιατρική εκτίμηση και παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Μέσω ενός τυποποιημένου “referral pathway”, οι ΓτΚ θα παραπέμπουν τους ασθενείς που λαμβάνουν υπηρεσίες από ειδικούς ιατρούς (μέλη του ΙΣΘ), με βάση και τις δυνατότητες της Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής.

Επιπρόσθετα, οι ομάδες των Γιατρών του Κόσμου θα αξιολογούν την αναγκαιότητα παραπομπής σε τριτοβάθμια Δομή Υγείας κατόπιν καρδιολογικής ή παθολογικής εκτίμησης, και θα επικοινωνούν με τα πρόσωπα αναφοράς που θα ορίσει η Γ’ Καρδιολογική Κλινική, με σκοπό να λάβουν το αναλυτικά ‘’referral note” που θα συντάξει ο εθελοντής ιατρός των Γιατρών του Κόσμου.

Από την πλευρά της, η Γ’ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει να υποστηρίξει ευάλωτους ασθενείς των Γιατρών του Κόσμου μέσω της παροχής υπηρεσιών τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε περιστατικά τα οποία παραπέμπονται από ειδικούς ιατρούς, εθελοντές των Γιατρών του Κόσμου. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος σεμιναρίων “Cardio School” που υλοποιεί η  Γ’ Καρδιολογική Κλινική, θα οργανωθούν από κοινού “ομάδες” για ευάλωτες ομάδες.

Τέλος, εφόσον προκύψει η δυνατότητα, η Κλινική θα υποστηρίξει το Κοινωνικό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στην Θεσσαλονίκη, μέσω της συμμετοχής ειδικών ιατρών της στα εθελοντικά ιατρεία της Οργάνωσης.

Η συνεργασία των Γιατρών του Κόσμου με την Γ’ Καρδιολογική Κλινική Α.Π.Θ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης συνιστά μια πολύτιμη συνεργασία η οποία στοχεύει στο να υποστηρίξει και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής Φροντίδας, καθώς και μέσω των κοινών δράσεων που θα υλοποιηθούν. Συνεργασίες όπως αυτή, μας δίνουν το επιστημονικό υπόβαθρο που χρειάζονται τα Πολυϊατρεία κοινωνικής ευαλωτότητας.