ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΕΣ   
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Εκδόσεις

ΕκδοσειΣ

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
ΕρευνεΣ
29.11.2021

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Έρευνα για τα ζητήματα πρόσβασης στην υγεία στο πλαίσιο του έργου «Ανοίγοντας την Πρόσβαση στην Υγεία και το Φάρμακο για όλους»
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Πρόσβαση στην Υγεία & το Φάρμακο για όλους
ΕρευνεΣ
02.04.2021

Πρόσβαση στην Υγεία & το Φάρμακο για όλους

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών σε κατάλληλη φροντίδα υγείας και φαρμακευτική θεραπεία
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Αντιμετώπιση της Covid19 σε ΚΥΤ
ΕρευνεΣ
09.09.2020

Αντιμετώπιση της Covid19 σε ΚΥΤ

Υγειονομικό σχέδιο ετοιμότητας και απόκρισης για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19 σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Enough!
ΕρευνεΣ
28.04.2014

Enough!

Η αντιμετώπιση του ρατσισμού και της βίας δεν μπορεί παρά να αποτελεί ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας