Ενημερωτικο υλικο - 16.04.2024

Rom-boost | Audiobook ΕκπαιδευσηΣ

H παραγωγή του “ηχητικού βιβλίου” (audiobook) στη γλώσσα Ρομανί, εντάσσεται στα εργαλεία της εκπαίδευσης που επιλέχθηκαν από τους Γιατρούς του Κόσμου στο πλαίσιο του έργου Rom-boost με στόχο την εφαρμογή και την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας. Οι τρόποι με τους οποίους το συγκεκριμένο εργαλείο προωθεί την κοινωνική καινοτομία περιλαμβάνουν τη διατήρηση των εθιμικών στοιχείων και της γλωσσικής παράδοσης της κοινότητας μέσω της χρήσης σύγχρονης ψηφιακής και ηχητικής τεχνολογίας και την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, φιλικών στην καθημερινότητα και τις συνήθειες της ομάδας-στόχου. Η διατήρηση και η προώθηση της γλώσσας των Ρομά είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των Ρομά και συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας, διασφαλίζοντας ότι η πολιτιστική ποικιλομορφία και η πολιτιστική κληρονομιά δεν χάνονται.

Αυτό που είναι πιο σημαντικό ωστόσο είναι το γεγονός πως αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας τη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλομορφία, το audiobook στα Romanes συμβάλλει στην οικοδόμηση κοινωνιών με μεγαλύτερη συμμετοχή και ισότητα.

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

Οι κοινότητες των Ρομά αντιμετωπίζουν συχνά γλωσσικά εμπόδια που περιορίζουν την πρόσβασή τους σε εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς πόρους. Η παραγωγή audiobooks στα Ρομανί μπορεί επομένως να συμβάλλει στη γεφύρωση αυτού του χάσματος παρέχοντας περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο και σχετικό με τους Ρομανί ομιλητές. Η αρχική μας σκέψη ήταν ότι ένα audiobook  μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την προώθηση του εγραμματισμού στις κοινότητες των Ρομά, ιδίως μεταξύ ατόμων που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα εγραμματισμού στην ελληνική γλώσσα. Παρέχοντας προσιτά υλικά εγγραμματισμού, το έργο μπορεί κάλλιστα να συμβάλει στη βελτίωση των ποσοστών αλφαβητισμού και στην ενδυνάμωση των ατόμων να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική σφαίρα.

Επιπλέον, με την εμπλοκή των μελών της κοινότητας σε διάφορες πτυχές της παραγωγής, όπως η συγγραφή, η αφήγηση και η διανομή, προάγεται η κοινωνική συνοχή και η συλλογική δράση, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προώθηση θετικών κοινωνικών αλλαγών.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η παραγωγή ηχητικών βιβλίων στα Ρομανί μπορεί να αποτελέσει μια πλατφόρμα για τους Ρομά συγγραφείς, αφηγητές και καλλιτέχνες να προβάλουν τα ταλέντα και τις ιστορίες τους. Αυτή η εκπροσώπηση είναι ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση των φωνών των Ρομά και την αμφισβήτηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων.

Το έργο Rom-boost υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

ΕΠΙΛΕΞΤΕ AUDIOBOOK

Οι Γιατροί του Κόσμου ευχαριστούν θερμά τους Αδάμ Γιαννίκο, Γιώργο Τραπεζιώτη, Βασίλη Κουτούβαλη, Σοφία Ξερικού και Μαρία Θανασούλια από το ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο 105.5 για την πολύτιμη βοήθειά τους στην ηχογράφηση του Εκπαιδευτικού Οδηγού καθώς και τον Γιάννη Βάκρινο για το μοντάζ του οπτικοακουστικού υλικού.