Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Οδηγίες προστασίας μετά από πλημμύρα
Ενημερωτικο υλικο - 04.12.2023

ΟδηγιεΣ προστασιαΣ μετα απο πλημμυρα

Οι Γιατροί του Κόσμου κατά την ενεργοποίησή τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θέτουν σε προτεραιότητα τη συνέχιση της προαγωγής της υγείας για την αποτελεσματικότερη προστασία των πληγέντων. 

Η έγκαιρη και στοχευμένη ενημέρωση γύρω από την προετοιμασία και την προσωπική προστασία της υγείας είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ανθεκτικότητας της κοινότητας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε περίπτωση κρίσεων όπως οι φυσικές καταστροφές. Η συνεχής προαγωγή της υγείας διασφαλίζει ότι οι πληγείσες κοινότητες διαθέτουν την απαραίτητη γνώση ώστε να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση των προβλημάτων υγείας.

Οι Γιατροί του Κόσμου, παράλληλα με την άμεση παροχή βοήθειας και φροντίδας υγείας, ενημερώνουν μαζικά τους τοπικούς πληθυσμούς που εξυπηρετούν, μέσα από τον διαμοιρασμό σαφών οδηγιών ατομικής προστασίας και κρίνουν ότι τα μέτρα ετοιμότητας είναι απαραίτητα για την ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση, σε μία προσπάθεια μετριασμού των μακροπρόθεσμων συνεπειών. 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες των Γιατρών του Κόσμου για την προστασία μετά από πλημμύρα (σύμφωνα και με τις εγκυκλίους των Υπουργείων Υγείας και Πολιτικής Προστασίας).