Σεμιναρια - 11.01.2023

O.D.I.SO.S | Εκπαιδευτικα σεμιναρια

Οι Γιατροί του Κόσμου καλούν επαγγελματίες και εθελοντές που δραστηριοποιούνται στην αρωγή των προσφύγων και ευρύτερα στον τομέα της υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα να δηλώσουν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του προγράμματος O.D.I.SO.S. – Open Democracy in a Society of Solidarity

Για την ενίσχυση των συνθηκών υποδοχής προσφύγων από την Ουκρανία και άλλες χώρες στην Ελλάδα

Ειδικότερα, το περιεχόμενο στα εκπαιδευτικά σεμινάρια χωρίζεται σε δύο ενότητες:

Η πρώτη αφορά πολιτικές προστασίας και περιλαμβάνει τρόπους προστασίας και διασφάλισης ευάλωτων ατόμων -ήτοι προστασία από την έμφυλη βία και πολιτικές διασφάλισης σε δομές υποδοχής.

Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στον ανθρωπιστικό κώδικα και περιλαμβάνει επιμέρους θεματικές για τις ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αξίες, την ειρηνική συνύπαρξη και την διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμματικών δράσεων σε επείγουσες καταστάσεις.

Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Έμφυλη βία. Άλλες πολιτικές διασφάλισης

  • Πέμπτη 26.01.2023 – Διαζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο (Κεντρικό κτήριο ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην Αθήνα) Έναρξη 9.30 π.μ. Διάρκεια: 6 ώρες
  • Δευτέρα 30.01.2023 – Διαδικτυακό σεμινάριο Έναρξη 9.30 π.μ. Διάρκεια: 6 ώρες
  • Τρίτη 07.02.2023 – Διαζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο (Κεντρικό κτήριο ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην Αθήνα) Έναρξη 9.30 π.μ. Διάρκεια: 6 ώρες
  • Πέμπτη 09.02.2023 – Διαδικτυακό σεμινάριο Έναρξη 9.30 π.μ. Διάρκεια: 6 ώρες

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – Ειρηνική συνύπαρξη. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σε περιβάλλοντα συρράξεων

  • Τρίτη 17.01.2023 – Διαζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο (Κεντρικό κτήριο ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην Αθήνα) Έναρξη 9.30 π.μ. Διάρκεια: 6 ώρες
  • Δευτέρα 23.01.2023 – Διαζώσης εκπαιδευτικό σεμινάριο (Κεντρικό κτήριο ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην Αθήνα) Έναρξη 9.30 π.μ. Διάρκεια: 6 ώρες
  • Τετάρτη 25.01.2023 – Διαδικτυακό σεμινάριο Έναρξη 9.30 π.μ. Διάρκεια: 6 ώρες
  • Τετάρτη 01.02.2023 – Διαδικτυακό σεμινάριο Έναρξη 9.30 π.μ. Διάρκεια: 6 ώρες

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη ωστόσο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή εδώ