Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Επείγουσα Ανταπόκριση για την πανδημία
Επειγουσα Ανταποκριση

Επειγουσα Ανταποκριση για την πανδημια

Η επείγουσα ανταπόκριση κατά την πανδημία Covid-19 των Γιατρών του Κόσμου για την πρόληψη και θεραπεία, καθορίστηκε από μια δύσκολη περίοδο με πολύ αυστηρά υγειονομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και 2 γενικών lockdown. Αποτέλεσμα αυτών υπήρξε η δημιουργία μίας πολύ δυσάρεστης πραγματικότητας, τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για την πλειονότητα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Ιδίως για τους ωφελούμενους των ΓτΚ, όπως οι άστεγοι, οι κοινότητες Ρομά, τα φτωχά νοικοκυριά, οι αιτούντες άσυλο και μετανάστες.

ΔΡΑΣΗ

Αξιοποιώντας την σημαντική υποστήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Καναδά, οι Γιατροί του Κόσμου παρείχαν ιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτους κοινωνικά και οικονομικά, μοναχικούς ηλικιωμένους ανθρώπους που ήδη ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ωφελούμενων της οργάνωσης και λόγω των περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας αποκλείστηκαν προσωρινά στα σπίτια τους. Παράλληλα νέοι ωφελούμενοι καταγράφηκαν σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες μη κυβερνητικών φορέων σε διαφορετικούς δήμους της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δράση για την πανδημία αποτελείται από δύο βασικούς άξονες:
  1. Τη βοήθεια κατ’ οίκον με επισκέψεις πόρτα – πόρτα
  2. Την πρόληψη και συμβουλευτική εξ αποστάσεως

Για αυτό το λόγο 12 επαγγελματίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παρέμειναν διαθέσιμοι καθημερινά 09.00 – 19.00 για εξ αποστάσεως συμβουλευτική και υποστήριξη μέσω των νέων μέσων τηλεπικοινωνίας.

Οι δικαιούχοι που έλαβαν ψυχοκοινωνική και ιατρική υποστήριξη κατά την περίοδο αναφοράς αριθμούσαν τους 823. Οι ομάδες  για τις δράσεις βοήθειας των ΓτΚ απαρτίζονταν από κοινωνικό λειτουργό, ιατρό, ψυχολόγο και νοσηλευτή οι οποίοι πραγματοποιήσαν παραπάνω από 505 επισκέψεις πόρτα σε πόρτα και 323 δικαιούχοι έλαβαν δωρεάν φαρμακευτική βοήθεια. Παράλληλα, οι ομάδες πραγματοποίησαν και την εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών σε συνεργασία και σε συνέχεια κατάλληλης παραπομπής από τις κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων (Αθήνα, Πέραμα, Κερατσίνι, Θεσσαλονίκη κ.α.). Στο ίδιο διάστημα διεξήχθησαν 565 ψυχοκοινωνικές συνεδρίες και 442 ιατρικές.

Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-
Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 για την προστασία των πλέον ευάλωτων

Το πρόγραμμα εστιάζει σε αιτούντες άσυλο που ζουν σε κέντρα, διαμερίσματα, ξενοδοχεία. Ταυτόχρονα, εξισορροπεί προσεκτικά τη στήριξη που προσφέρει ενόψει της καλλιέργειας πνεύματος ειρηνικής συνύπαρξης ανάμεσα στους φιλοξενούμενους πληθυσμούς και την κοινότητα υποδοχής: αρκετές από τις προτεινόμενες υπηρεσίες υγείας θα παρασχεθούν τόσο σε αλλοδαπούς αιτούντες άσυλο όσο και σε Έλληνες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Ο γενικότερος στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ώστε αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς στην πανδημία Covid-19, προστατεύοντας και ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των πλέον ευάλωτων πληθυσμών στην χώρα. Περιλαμβάνει δραστηριότητες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, καθώς και ιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση των πιο περίπλοκων περιπτώσεων σε μια προσπάθεια να παρασχεθεί υγειονομική κάλυψη με ολιστικό χαρακτήρα. Εκτός από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, το πρόγραμμα προβλέπει επίσης ψυχοκοινωνική βοήθεια (συμπεριλαμβανομένων και ψυχολογικών πρώτων βοηθειών / PFA) που παρέχεται από ειδικούς, ενώ είναι ευαίσθητο σε ζητήματα φύλου και προωθεί μια γενικότερη προσέγγιση αποφυγής βλάβης («do no harm»).