Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Φωτιά στη Μόρια - 2020
Επειγουσα Ανταποκριση

Φωτια στη Μορια - 2020

Οι Γιατροί του Κόσμου πραγματοποιούν πρόγραμμα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων προκειμένου να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο μετά τη φωτιά στη Μόρια της Λέσβου που κατέστρεψε τον καταυλισμό τον Σεπτέμβριο του 2020.

Με βάση τη μακροχρόνια εμπειρία τους στο νησί της Λέσβου, οι ομάδες των Γιατρών του Κόσμου στο πεδίο προσπαθούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας (SRH) και της παιδιατρικής φροντίδας. Ταυτόχρονα παρέχουν βασικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (MHPSS), ενώ εντοπίζουν και να υποστηρίζουν τις πλέον ευάλωτες και σύνθετες περιπτώσεις μεταξύ του πληθυσμού, με ποιοτική και προσαρμοσμένη μεθοδολογία διαχείρισης υποθέσεων (case management). Επιπλέον ενδυναμώσουν τον πληθυσμό που διαβιεί στον καταυλισμό μέσω της καλλιέργειας μιας κουλτούρας κοινοτικής υγείας και υγιεινής, ενώ συνεργάζονται συστηματικά και αρμονικά με άλλους φορείς εντός και εκτός του καταυλισμού ενόψει συνεργειών και πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων.

Οι πρωταρχικές στρατηγικές προτεραιότητες των ΓτΚ, είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πιο ευάλωτων αιτούντων άσυλο (όπως οι γυναίκες και τα παιδιά) για την αντιμετώπιση της κατάστασης και η παροχή πρόσβασης σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, δηλαδή στις γυναίκες και τα παιδιά, στα άτομα με συννοσηρότητα κ.λπ.

Νέος καταυλισμός στο Μαυροβούνι

Ο νέος, προσωρινός καταυλισμός στο Μαυροβούνι ιδρύθηκε αμέσως μετά τη φωτιά στη Μόρια. Η πλειοψηφία είναι νέοι, οικογένειες και παιδιά. Οι άνθρωποι που διαμένουν σε σκηνές θα χρειαστούν κάθε είδους υλικοτεχνική βοήθεια για να ανα-δημιουργήσουν τα νοικοκυριά τους. Εγκαταλείποντας εσπευσμένα την Μόρια, κάποιοι κατόρθωσαν να κουβαλήσουν λίγα από τα υπάρχοντά τους μαζί τους, άλλοι τίποτα. Οι γυναίκες και τα παιδιά ειδικότερα, που ανέρχονται περίπου στο ήμισυ αυτού του πληθυσμού, έχουν απόλυτη ανάγκη ιατρικής υποστήριξης και στοχευμένων υπηρεσιών υγείας.

Οι προτεραιότητες των Γιατρών του Κόσμου, είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πλέον ευάλωτων αιτούντων άσυλο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης και η παροχή πρόσβασης σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης (PHC) στους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.