Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-EQ4You
Ενταξη & Συμπεριληψη

EQ4You

Συναισθηματική Νοημοσύνη Παιδιών & Εφήβων

Κύκλοι συναντήσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων για ευάλωτα παιδιά και εφήβους από 7 – 17 ετών

Το πρόγραμμα EQ4YOU εστιάζει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της δυνατότητας διαχείρισης του τραύματος παιδιών και εφήβων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, και που διαβιούν εντός των γεωγραφικών και διοικητικών ορίων του δήμου Αθηναίων.

Μέσα από τις επιμέρους δραστηριότητες του προγράμματος EQ4YOU παιδιά και έφηβοι θα κληθούν να ανακαλύψουν νέους, μοντέρνους δρόμους προς τις νέες τεχνολογίες και την προσωπική τους ανάπτυξη, για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και την ενίσχυση των κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων, που μπορούν να αποβούν πολύτιμα ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις, την διαχείριση τραυματικών και στρεσογόνων καταστάσεων, την κοινωνική ένταξη, ακόμα και την μεταγενέστερη αναζήτηση εργασίας, κατά την ενηλικίωση. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από επαγγελματίες που προέρχονται μέσα από την κοινότητα και έχουν εμπειρία στην διαχείριση του τραύματος, την ανάπτυξη προσωπικότητας και την συναισθηματική ενδυνάμωση. Οι συναντήσεις των ομάδων με τους επαγγελματίες γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο από τους Γιατρούς του Κόσμου.

Το πρόγραμμα ΕQ4YOU απευθύνεται σε τρείς ηλικιακές ομάδες εφήβων, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες συναντήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων και Soft Skills.

Οι εκπαιδευτικές ομάδες που θα δημιουργηθούν έχουν στόχο να βοηθήσουν παιδιά και εφήβους να εξερευνήσουν μοντέρνες προσεγγίσεις προς τις νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη της συναισθηματικής τους νοημοσύνης.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ

 • Δημιουργικότητα και αυτοέκφραση
 • Συγκέντρωση προσοχής
 • Ομαδική εργασία και ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος
 • Επικοινωνία και παραγωγή λόγου
 • Ικανότητα επιχειρηματολογίας και εξαγωγής συμπερασμάτων
 • Κριτική σκέψη
 • Λογική
 • Υπευθυνότητα και επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Διαχείριση χρόνου
 • Βασικές διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες
 • Δημιουργία μιας μοναδικής ιδέας

ΣΤΟΧΟΙ

 • Ενδυνάμωση της προσφυγικής Ουκρανικής κοινότητας
 • ∆ιευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων εφήβων Ουκρανών και άλλων προσφύγων και μεταναστών στην τοπική κοινωνία
 • Βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες, δικαιώματα και αγαθά
 • Μείωση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης παιδιών και εφήβων
 • Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινότητας στο Δήμο Αθηναίων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα, στα κεντρικά γραφεία των Γιατρών του Κόσμου, Σαπφούς 12 στην Αθήνα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.32.13.150

Διάρκεια συναντήσεων:

 • 7-10 ετών: 45 λεπτά
 • 11-13 ετών: 60 λεπτά
 • 14-17 ετών: 120 λεπτά

Δυνατότητα Online παρακολούθησης

Το πρόγραμμα EQ4You πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων μέσα από το πρόγραμμα “συνΑθηνά”