Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Open Minds | Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Προσβαση στην Υγεια

Open Minds | ΥπηρεσιεΣ ψυχικηΣ υγειαΣ

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Με το πρόγραμμα Open Minds, οι Γιατροί του Κόσμου επιδιώκουν να διασφαλίσουν τη συνέχεια της φροντίδας και την πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η Ελλάδα έχει υποστή σοβαρή οικονομική ύφεση από τα τέλη του 2009 που οδήγησε σε κρίση του συστήματος υγείας και ασφάλισης. Εφαρμόστηκαν μέτρα εξαιρετικής λιτότητας και περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για συστήματα ψυχικής υγείας, ενώ ταυτόχρονα η ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας αυξήθηκε πάρα πολύ. Επιπλέον, η κρίση υποδοχής των προσφύγων μαζί με την πανδημία Covid-19 και τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για τον πληθυσμό δημιούργησαν μεγάλο βάρος σε ένα πολύ περιορισμένο σύστημα πρόνοιας για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η εγγύτητα και η προσβασιμότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και πρόνοιας είναι πολύ δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη για άστεγους, φτωχά νοικοκυριά, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ OPEN MINDS

Το πρόγραμμα Open Minds, έχει ως στόχο την προώθηση της ψυχικής υγείας και της ευεξίας συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν πολλαπλές ευαλωτότητες όσον αφορά στη υγεία και την κοινωνική τους διαβίωση (μετανάστες, πρόσφυγες, ανασφάλιστοι ημεδαποί που ζουν στην ανέχεια, ρομά) παρέχοντάς τους πρόσβαση σε ψυχική και κοινωνική υποστήριξη και εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Μέσω του προγράμματος Open Minds, οι ΓτΚ Ελλάδας θέτουν και επιδιώκουν την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  1. Διασφάλιση πρόσβασης σε δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  2. Παροχή των απαραίτητων τεχνικών πληροφοριών και εκπαίδευση του προσωπικού πρώτης γραμμής (διαμεσολαβητές, φροντιστές, νοσοκόμες, διοικητικό προσωπικό) και των δομών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία σε ευάλωτους πληθυσμούς και στις επιχειρησιακές προκλήσεις
  3. Διασφάλιση της συνέχειας της στήριξης και της θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των παραπομπών σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας όταν χρειάζεται, καθώς και κατάλληλη παρακολούθηση της περίπτωσής τους
  4. Αύξηση της ευαισθητοποίησης προκειμένου να εξαλειφθεί το στίγμα των ζητημάτων ψυχικής υγείας και να βελτιωθεί η ευημερία στην κοινότητα


ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ OPEN MINDS ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ

Κατευθυντήριες Αρχές

Η ψυχική υγεία δεν αφορά μόνο την απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής αλλά περιγράφει μια κατάσταση συναισθηματικής ευεξίας, όπου κάθε άτομο αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής, μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό του περιβάλλον. Μέσω της χρήσης του όρου «ευεξία», οι ΓτΚ επιθυμούν να τονίσουν την ολιστική διάσταση της υγείας και τη διαδικασία για την επίτευξη αυτής. Η ευεξία έχει σωματική, διανοητική, συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική διάσταση.

Η έννοια της «ευεξίας» περιλαμβάνει όλα αυτά που είναι καλά για ένα άτομο, όπως η συμμετοχή σε σημαντικούς κοινωνικούς ρόλους, η ευτυχία και η αισιοδοξία, η διαβίωση σύμφωνα με τις καλές ηθικές αξίες, η ύπαρξη θετικών κοινωνικών σχέσεων και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, η αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσω της χρήσης κατάλληλων μηχανισμών αντιμετώπισης, να είναι ασφαλείς και να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες και εργασία. Ο όρος «ψυχοκοινωνικό» υποδηλώνει τη διασύνδεση μεταξύ ψυχολογικών και κοινωνικών διαδικασιών και το γεγονός ότι κάθε ένας αλληλεπιδρά συνεχώς και επηρεάζει τον άλλον. Η σύνθετη έννοια της Ψυχικής και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης χρησιμοποιείται για την περιγραφή οποιασδήποτε μορφής, εσωτερικής ή και εξωτερικής υποστήριξης που στοχεύει στην προστασία ή την προώθηση της ψυχοκοινωνικής ευεξίας ή / και την πρόληψη ή θεραπεία ψυχικών διαταραχών.