Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-THI Australia Public Health Project
Προσβαση στην Υγεια

THI Australia Public Health Project

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας μέσω του THI Australia Public Health Project συμβάλλουν στη βελτίωση της γενικής κατάστασης της υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προσφέροντας προσιτή και ποιοτική περίθαλψη σε υποβαθμισμένους πληθυσμούς.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος THI Australia Public Health αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Λόγω της οικονομικής τους κατάστασης δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος των υπηρεσιών και χρειάζεται να τους παρασχεθούν προσαρμοσμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και διοικητικής υποστήριξης. Το πρόγραμμα THI Australia Public Health Project αντιμετώπισε και συνέχισε να παρέχει υπηρεσίες αδιάλειπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (ΨΥΥ) για τα κοινωνικά ευάλωτα άτομα που προέρχονται από διάφορες περιοχές της Αττικής και αναζητούν υπηρεσίες υγείας στην Αθήνα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της λειτουργίας του THI Australia Public Health Project στις εγκαταστάσεις των Γιατρών του Κόσμου που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Η συνολική ημερήσια λειτουργική δυναμικότητα του Ανοικτού Πολυϊατρείου Αθήνας είναι 4 διαφορετικά ιατρικά γραφεία ανά ημέρα καθώς και 1 γραφείο κοινωνικών υπηρεσιών και 1 γραφείο ψυχολογικής υποστήριξης 5 ημέρες την εβδομάδα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες του THI Australia Public Health Project περιλαμβάνουν:

  • Ιατρική αξιολόγηση
  • Ιατρική διάγνωση και θεραπεία
  • Προαγωγή της υγείας και κοινωνική ευαισθητοποίηση
  • Διασύνδεση και διευκόλυνση της παραπομπής στο δημόσιο σύστημα υγείας, κατά περίπτωση
  • Φαρμακευτική κάλυψη έκτακτης ανάγκης
  • Ψυχοκοινωνική και διοικητική υποστήριξη
  • Συνεχής παρακολούθηση και παρακολούθηση των χρόνιων ασθενών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σαπφούς 12, 105 53 Αθήνα

T: 210.32.13.150

polyclinic@mdmgreece.gr

socialservices@mdmgreece.gr