Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Οδηγός Πληροφόρησης 2019
Ενημερωτικο υλικο - 17.07.2020

ΟδηγοΣ ΠληροφορησηΣ 2019

Αυτός ο οδηγός περιλαμβάνει φορείς όπου μπορείς να απευθυνθείς κατά την παραμονή σου στην Αθήνα. Όλοι αυτοί οι φορείς σου παρέχουν βοήθεια δωρεάν και μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις για να λάβεις τις υπηρεσίες που σε ενδιαφέρουν. Μπορείς να τηλεφωνήσεις ή να επισκεφτείς τις δομές αυτές για να λάβεις υπηρεσίες όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, υπηρεσίες φροντίδας και υγιεινής, νομική βοήθεια, σίτιση, στέγαση, υλική βοήθεια, εκπαίδευση, υπηρεσίες για την υποστήριξη ανθρώπων που ζουν με ΗΙV/AIDS, αλλά και υπηρεσίες για θύματα διακρίσεων με βάση την ταυτότητα/έκφραση φύλου ή και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Στον οδηγό τέλος περιλαμβάνονται και ανεξάρτητες αρχές στις οποίες μπορείς να απευθυνθείς σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματα σου από δημόσιες υπηρεσίες, ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Όλες οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό έχουν επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να σε συμβουλεύσουν, να σε κατευθύνουν και να σε βοηθήσουν υπεύθυνα, ανώνυμα και εμπιστευτικά.

Κατεβαστε τον οδηγο