Τελευταία Νέα
News image

Ουγκάντα

Η παρουσία των Γιατρών του Κόσμου στην Ουγκάντα επικεντρώνεται στην περιοχή του χωριού Mόντε, που βρίσκεται 200 χλμ. βόρεια της Καμπάλα. Βασικός στόχος της αποστολής των ΓτΚ είναι η υποστήριξη ...

Περισσότερα
News image

Κάνε μια δωρεά

Βοηθήστε μας να είμαστε στο πλάι όσων μας έχουν ανάγκη. Μαζί κάνουμε την ελπίδα πράξη Ακόμα και η πιο μικρή δωρεά, είναι πολύτιμη ώστε να συνεχίσουμε την προσφορά ανθρωπιστικής ...

Περισσότερα
News image

Διάδωσέ το | Υπέγραψε Εδώ!

Γιατροί του Κόσμου | Ζητάμε την άμεση άρση του αποκλεισμού της Γάζας & ελεύθερη δίοδο της ανθρωπιστικής βο...

Περισσότερα
Πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου στην περιοχή της Καρπάθου
Δελτία Τύπου
20-10-2014

Οι Γιατροί του κόσμου ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και πιστοί στην ιδέα πως η υγεία αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, υλοποιούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρότυπο πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου «Υγεία για όλους» με τη συνολική χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Περισσότερα...
 
Απόφαση Κατακύρωσης Διαγωνισμού 07/2014: Προμήθεια Λευκών Ειδών
Τελευταία Νέα
14-10-2014
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης  Οκτωβρίου του 2014
Παρόντες: κ.κ.  Μαϊλλη Αννα, Κανάκης Νικήτας, Μουζάλας Ιωάννης, Σκολαρίκος Χρήστος, Κασάρας Γεώργιος, Πλατιάς Ευάγγελος, Ανδρούτσος Αντώνιος, Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Νεοχωρίτης Γιώργος, Ευγενία Θάνου – Γενική Διευθύντρια.
Διαπιστώνεται απαρτία.
Στην Αθήνα, σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 μ.μ,  στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στην οδό Σαπφούς αριθμ. 12, συνήλθε σε συνεδρίαση Δ.Σ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ

 
Απόφαση Κατακύρωσης Διαγωνισμού 10/2014 «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Υγιεινής»
Τελευταία Νέα
09-10-2014
 Απόσπασμα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης  Σεπτεμβρίου του 2014
Παρόντες: κ.κ.  Μαϊλλη Αννα, Κανάκης Νικήτας, Μουζάλας Ιωάννης, Σκολαρίκος Χρήστος, Νεοχωρίτης Γιώργος, Κασάρας Γεώργιος, Πλατιάς Ευάγγελος, Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Ανδρούτσος Αντώνιος Ευγενία Θάνου – Γενική Διευθύντρια.
Στην Αθήνα, σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 μ.μ,  στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στην οδό Σαπφούς αριθμ. 12, συνήλθε σε συνεδρίαση Δ.Σ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ

 
4ο Πρακτικό ΕΔΔ Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της υπ΄ αριθμ. 11/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
Τελευταία Νέα
06-10-2014

που αφορά στην επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη», στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο: «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Παρεμβάσεις» της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ

 
Προκήρυξη Τεύχους Δημοπράτησης 09/2014 Πρόχειρου Διαγωνισμού σε Τμήματα για «Προμήθεια Κλινοσκεπασμάτων και Υπνόσακων»
Τελευταία Νέα
06-10-2014

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα Κέντρα και τις Κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής, τα οποία δραστηριοποιούνται σε διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας, του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» (“Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows”), το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Tαμείο Εξωτερικών Συνόρων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο 
EΔΩ

 
3ο Πρακτικό ΕΔΔ Αποσφράγισης Τεχνικών Προσφορών της υπ΄ αριθμ. 11/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού
Τελευταία Νέα
25-09-2014
που αφορά στην επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη», στο πλαίσιο του υποέργου 1 με τίτλο: «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Παρεμβάσεις» της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής προσφορών για την προμήθεια σε «Βρεφικά γάλατα και κρέμες».
Τελευταία Νέα
30-09-2014

 Η «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» (Αναθέτουσα Αρχή), στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση της λειτουργίας των κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» (“Support of the First Reception Mobile Unites operation for the first reception procedures in areas that are under pressure by high migration flows”), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Tαμείο Εξωτερικών Συνόρων, και βάσει της με αριθμ. πρωτ. 238/09.04.2014 Απόφασης, ανακοινώνουν ότι δέχονται προσφορές για την προμήθεια σε βρεφικά γάλατα και κρέμες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ως άνω έργου.  

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
Τελευταία Νέα
26-09-2014

στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1: «Επιστημονικός Σχεδιασμός μοντελοποίηση και παρεμβάσεις», της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,με κωδικό MIS:374115,

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ
Πρόσκληση Οδοντιάτρων  ΕΔΩ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
Τελευταία Νέα
25-09-2014

ΘΕΜΑ: Ανάκληση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας καθαριστών για την Κοινωνική Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων βάση της από 19.09.2014 με Α.Π.: 581 αναρτηθείσας πρόσκλησης, λόγω κάλυψης της θέσης από τον πίνακα επιλαχόντων 21.06.2013 με Α.Π.: 1030. 

 
Το Δικαίωμα της Γυναίκας να αποφασίζει για την εγκυμοσύνη της | Διεθνής Καμπάνια του Δικτύου των ΓτΚ
Τελευταία Νέα
22-09-2014

 300.000 γυναίκες πεθαίνουν κάθε χρόνο από επιπλοκές που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη.

 
Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων
Τελευταία Νέα
22-09-2014

Θέμα: Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών της 11/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού  για «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Παρεμβάσεις» της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της 14 Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», με κωδικό ΟΠΣ 374115 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
Τελευταία Νέα
19-09-2014

Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1: «Επιστημονικός Σχεδιασμός μοντελοποίηση και παρεμβάσεις», της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,με κωδικό MIS:374115

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ

 
Κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού 07/2014 “Προμήθεια Λευκών Ειδών”
Τελευταία Νέα
18-09-2014
 Απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης  Σεπτεμβρίου του 2014
Παρόντες: κ.κ.  Μαϊλλη Αννα, Κανάκης Νικήτας, Μουζάλας Ιωάννης, Σκολαρίκος Χρήστος, Νεοχωρίτης Γιώργος, Κασάρας Γεώργιος, Πλατιάς Ευάγγελος, Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Ανδρούτσος Αντώνιος Ευγενία Θάνου – Γενική Διευθύντρια.
Στην Αθήνα, σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 μ.μ,  στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στην οδό Σαπφούς αριθμ. 12, συνήλθε σε συνεδρίαση Δ.Σ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ

 
Έκκληση των ΓτΚ για την Γάζα
Δελτία Τύπου
15-09-2014

Για τους Γιατρούς του Κόσμου η Γάζα δεν είναι μια πληροφορία που μας συγκλόνισε και ξεχάστηκε, αλλά η πραγματικότητα ενός λαού που ακόμη μετρά νεκρούς και τραυματίες. Οι βομβαρδισμοί άφησαν πίσω τους αμέτρητα θύματα και πρωτοφανείς καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, πόσιμο νερό και ιατρική φροντίδα.

Περισσότερα...
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
Τελευταία Νέα
15-09-2014

στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1: «Επιστημονικός Σχεδιασμός μοντελοποίηση και παρεμβάσεις», της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»,με κωδικό MIS:374115,

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φορέας υλοποίησης της Πράξης, ενημερώνει τι δίνεται παράταση υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οδοντιάτρων έως την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στον 5ο όροφο, στη διεύθυνση:
 
Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ
Αίτηση Υποψηφιότητας ΕΔΩ
 
Πρακτικά ΕΔΔ 11/2014 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Παροχή Υπηρεσιών Οδοντοτεχνίτη»
Τελευταία Νέα
11-09-2014

Για την επιλογή Αναδόχου/ων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Μοντελοποίηση και Παρεμβάσεις» της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας Προτεραιότητας «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της 14 Α΄θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», με κωδικό ΟΠΣ 374115 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Διαβάστε ΕΔΩ 1ο_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΔΔ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Διαβάστε ΕΔΩ 2ο_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΔΔ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Τελευταία Νέα
28-08-2014

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1: «Επιστημονικός Σχεδιασμός μοντελοποίηση και παρεμβάσεις», της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με κωδικό MIS:374115

Διαβάστε το πλήρες κείμενο EΔΩ
 
Ευρωπαϊκή Έρευνα aMASE
Τελευταία Νέα
28-05-2014
Η Ευρωπαϊκή έρευνα aMASE πραγματοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα πραγματοποιείται με το συντονισμό του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Βιοστατιστικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ως  θέμα την πρόσβαση οροθετικών και μη μεταναστών στις υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη. 
Περισσότερα...
 
Πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα για τους πιο ευάλωτους σε μια Ευρώπη σε κοινωνική κρίση: εστιάζοντας στις έγκυες και στα παιδιά
Τελευταία Νέα
13-05-2014

Με την παρούσα έκθεση, οι Γιατροί του Κόσμου - decins Du Monde παρουσιάζουν τις παρατηρήσεις τους για το 2013 σχετικά τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία καθώς και για την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που δέχτηκαν ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα σε 25 από τα 160 ευρωπαϊκά προγράμματά μας.

Περισσότερα...
 
Διακήρυξη της Γρανάδα
Διεθνή Νέα
28-04-2014

Οι συνυπογράφοντες, πραγματοποιώντας συνάντηση στο 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υγείας Μεταναστών και Εθνικών Μειονοτήτων του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δημόσιας Υγείας (EUPHA) που διεξήχθη στη Σχολή Δημόσιας Υγείας της Ανδαλουσίας (Ισπανία), από τις 9 μέχρι τις 12 Απριλίου 2014, υιοθετούν την ακόλουθη δήλωση:

Περισσότερα...
 
Εκμετάλλευση του ονόματος των ΓτΚ /27-03-2014
Τελευταία Νέα
27-03-2014

Επειδή κατά καιρούς επιτήδειοι χρησιμοποιούν το όνομα των Γιατρών του Κόσμου για ίδιον όφελος, οι Γιατροί του Κόσμου ανακοινώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ουδέποτε πραγματοποίησαν ούτε πραγματοποιούν  ερανική εκστρατεία πόρτα-πόρτα  είτε για χρηματική ενίσχυση των σκοπών της οργάνωσης είτε για ενίσχυση σε είδη πρώτης ανάγκης.

Περισσότερα...