Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Μετριάζοντας τους κινδύνους για την υγεία
Επειγουσα Ανταποκριση

ΜετριαζονταΣ τουΣ κινδυνουΣ για την υγεια

Το πρόγραμμα εστιάζει στην βελτίωση της ευημερίας των ευάλωτων εφήβων και των νέων που ζουν σε προσωρινές συνθήκες στέγασης και σε κέντρα αποκατάστασης στο πλαίσιο μετριασμού των  συνεπειών κατά την πανδημία Covid-19 στην καθημερινότητα τους. Ο πληθυσμός στόχος αποτελείται από τρεις διαφορετικές ομάδες: α) από ασυνόδευτους έφηβους και νέους που αναζητούν διεθνή προστασία στην Ελλάδα β) από παιδιά και νέους με αναπηρία που ζουν σε κέντρα αποκατάστασης γ) από τους φροντιστές τους και από προσωπικό «πρώτης γραμμής».

Οι δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στην  προαγωγή της υγείας και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των προαναφερόμενων ομάδων στην ιδιαίτερα δύσκολη φάση κατά την πανδημία Covid-19. Οι δράσεις περιλαμβάνουν χαρτογράφηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών που σχετίζονται με την επίδραση της Covid-19  και διανομή προστατευτικού εξοπλισμού (PPE) και ενημερωτικού υλικού στις δομές και τους ευάλωτους νέους. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται: δράσεις προαγωγής υγείας, θεματικές συζητήσεις και εργαστήρια για την χαρτογράφηση αναγκών και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ψυχοκοινωνική επίπτωση της Covid19 σε ευάλωτους νέους, παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

  1. Προαγωγή Υγείας και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη
  2. Χαρτογράφηση ψυχοκοινωνικών αναγκών που σχετίζονται με την επίδραση του Covid19
  3. Παροχή PPE και ενημερωτικού υλικού στις δομές και τους ευάλωτους νέους
Ο πληθυσμός στόχος αποτελείται από τρεις διαφορετικές ομάδες:
  1. Ασυνόδευτοι έφηβοι και νέοι που αναζητούν διεθνή προστασία στην Ελλάδα
  2. Παιδιά και νέοι με αναπηρία που ζουν σε κέντρα αποκατάστασης
  3. Οι φροντιστές τους και το προσωπικό πρώτης γραμμής

 

Το πρόγραμμα “Μετριάζοντας τους κινδύνους για την υγεία και την ευημερία των πιο ευάλωτων και απομονωμένων νέων στην Ελλάδα, κατά την πανδημία Covid-19” χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία UCB και το πρόγραμμα UCB Community Health Fund