Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Help Desk
Ενημερωτικο υλικο - 30.07.2022

Help Desk

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Μέριμνα για τα εκτοπισθέντα άτομα από την Ουκρανία, που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα

Οι Γιατροί του Κόσμου οργανώνουν και λειτουργούν σε καθημερινή βάση ένα ολοκληρωμένο και διατομεακό σύστημα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών με επίκεντρο τη προσέγγιση διαχείρισης περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένου του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου κάθε ωφελούμενου, στοχεύοντας στην ανακούφιση και φροντίδα των εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο κάλυψης των έκτακτων αναγκών των προσφύγων και εκτοπισμένων από την Ουκρανία στην Ελλάδα, παρέχονται μέσα από τις δομές των Γιατρών του Κόσμου οι ακόλουθες υπηρεσίες και παροχές:

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Ιατρείο για την περίθαλψη και την παρακολούθηση ατόμων με χρόνια και μη μεταδιδόμενα νοσήματα
 • Φροντίδα Υγείας Παιδιού (Παιδιατρικός έλεγχος και υπηρεσίες φροντίδας του βρέφους και του παιδιού)
 • Φροντίδα Υγείας της Γυναίκας (οικογενειακός προγραμματισμός, αντισύλληψη, πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, προγεννητική, περιγεννητική και μεταγεννητική περίθαλψη)
 • Ενημέρωση και Εμβολιασμός κατά της Covid19
 • Ορθοπεδικό Ιατρείο
 • Καρδιολογικό Ιατρείο
 • Διαχείριση παραπομπών σε Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Επείγουσα Κάλυψη Φαρμακευτικών Αναγκών
Φροντίδα Ψυχικής Υγείας
 • Ψυχολογικές πρώτες βοήθειες και ενδυνάμωση ενηλίκων και παιδιών
 • Απομείωση του ψυχολογικού άγχους και διαχείριση του στρες
 • Εξατομικευμένες συνεδρίες ψυχολογικής βοήθειας και ψυχο-εκπαίδευσης σε ευάλωτους εκτοπισμένους Ουκρανούς πολίτες
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής υγείας
Παροχή Κοινωνικής Βοήθειας και Διοικητικής Υποστήριξης (Γραφείο Βοήθειας)
 • Υποστήριξη διοικητικών θεμάτων και επίλυση προβλημάτων δημόσιας διοίκησης (έκδοση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Κάρτας Ανεργίας κα.)
 • Κοινωνική Συμβουλευτική (Προώθηση στην αγορά εργασίας, εύρεση στεγαστικής λύσης)
 • Προώθηση και διευκόλυνση της εγγραφής παιδιών σε σχολεία και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης
 • Παροχή διερμηνείας από την ουκρανική ή ρωσική στην ελληνική γλώσσα
 • Παροχή υλικής / επισιτιστικής βοήθειας

 

Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants 2014-2021) μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα EEA Grants αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς.

Κατεβαστε το φυλλαδιο