Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας-Ουκρανία 2022
Επειγουσα Ανταποκριση

Ουκρανια 2022

Από την αρχή των εχθροπραξιών οι Γιατροί του Κόσμου υποστηρίζουν τους εκτοπισμένους πληθυσμούς από την Ουκρανία που διαφεύγουν από την χώρα τους. Οι Γιατροί του Κόσμου στην Ουκρανία εργάζονται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και η αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του πληθυσμού που έχει πληγεί από τη σύγκρουση. Σε αυτό δίνουν με ιδιαίτερη έμφαση στον ευάλωτο πληθυσμό υποδοχής και στους εσωτερικά εκτοπισμένους.  Εντός της Ελλάδας, οι ΓτΚ παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υλική βοήθεια και πληροφόρηση στους πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα μας, ενώ μέσω των στεγαστικών τους προγραμμάτων και των Ανοικτών Πολυϊατρείων τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας της υγείας παιδιών, γυναικών και χρόνιων ασθενών.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων αναγκών υγείας
  • Παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας) απευθείας στον πληθυσμό που αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβασή του στην υγειονομική περίθαλψη
  • Ενίσχυση της ικανότητας του δημόσιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης να παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την κάλυψη του εσωτερικά εκτοπισμένου πληθυσμού και άλλων ευάλωτων ομάδων και αποκαθιστώντας τις διαταραγμένες υπηρεσίες (μέσω δωρεών ιατρικού εξοπλισμού και οικονομικής στήριξης σε εγκαταστάσεις υγείας).
  • Εξασφάλιση της πρόσβασης σε είδη πρώτης ανάγκης για τον εσωτερικά εκτοπισμένο πληθυσμό και τους ανθρώπους σε περιοχές που έχουν πληγεί σοβαρά από τις εχθροπραξίες.
Αντιμετώπιση των ανεκπλήρωτων αναγκών Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
  • Παροχή υπηρεσιών MHPSS απευθείας στον πληθυσμό που πλήττεται από συγκρούσεις
  • Ενίσχυση των ικανοτήτων του δημόσιου συστήματος υγείας για την παροχή υπηρεσιών MHPSS
  • Επικοινωνία, ευαισθητοποίηση και υπεράσπιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, από το επίπεδο της κοινότητας έως τις κρατικές αρχές για να μειωθεί ο στιγματισμός και να βελτιωθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες.
Ενίσχυση των μηχανισμών συντονισμού για τη βελτίωση της ποιότητας και του αντικτύπου της ανθρωπιστικής βοήθειας
  • Αύξηση και βελτίωση της συνεργασίας και της δικτύωσης για τη συμμετοχή των κοινοτήτων και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας με τους τοπικούς εταίρους.
  • Αύξηση και βελτίωση της συνεργασίας και της δικτύωσης με τις ΜΚΟ και τους οργανισμούς του ΟΗΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης.
  • Οι Γιατροί του Κόσμου παρακολουθούν διαρκώς και προσαρμόζουν τη στρατηγική ανταπόκρισής τους ανάλογα με το μεταβαλλόμενο πλαίσιο και τους περιορισμούς ασφάλειας και υλικοτεχνικής υποδομής.

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2022

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας τιμήθηκαν με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2022, για την ανταπόκρισή τους στην ανθρωπιστική κρίση που ακολούθησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ

Μετά από ένα χρόνο εντατικής συνεργασίας με το ουκρανικό σύστημα υγείας, οι Γιατροί του Κόσμου προειδοποιoύn και εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι το σύστημα υγείας βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο έπειτα από πολυάριθμες επιθέσεις στις υποδομές υγείας, εξαιτίας της έλλειψης φαρμάκων και υγειονομικών προμηθειών, καθώς και λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις του πληθυσμού που εμποδίζουν να λάβει ιατρική περίθαλψη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ